Administrasjon av overbelastning i trafikk gjennom tildeling av spor.

Administrasjon av overbelastning i trafikk gjennom tildeling av spor.

Mangelen pa airport slots (tiden som er tildelt for et fly til land eller avgang), s rlig i flyplasser som opplever overbelastning, har nadd uhandterlige proporsjoner de siste arene. Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjon (ICAO) registrerer at ved utgangen av 1997 var det 132 sporet kontrollerte internasjonale flyplasser. Verden av sivil luftfart, 1997-2000. ICAO Circular 273-AT / 113, s. 12 (118 ar og 14 i topp sesonger). Mellom 1989 og 1998 okte det rapporterte antallet kommersielle fly i drift med ca. 60% fra 11.253 til 18.139 fly. I 1998 ble 1463 jetfly bestilt sammenlignet med 1309 i 1997 og 929 ble levert sammenliknet med 674 fly i 1997. I 1998 utgjorde totalplanlagt trafikk fra flyselskapene i de 185 kontraherende stater i ICAO totalt 1462 millioner passasjerer og ca 26 millioner tonn frakt. Disse tallene 1 reflekterer den raskt okende frekvensen av flybevegelser i flyplasser, og krever drastisk styring av flykapasiteten. For a takle ettersporselen danner flyselskap strategiske allianser med seg selv ved a benytte slike kommersielle verktoy som franchising, leasing og utveksling av fly. Forvaltningen av flykapasitet gjennom sporingstillatelse er en kritisk vurdering for verdens luftfartssamfunn. Denne artikkelen analyserer problemet og diskuterer ulike problemer knyttet til det.

Velg et alternativ for a finne / fa tilgang til denne artikkelen:

Sjekk om du har tilgang gjennom innloggingsinformasjonen din eller din institusjon.

Se etter denne artikkelen andre steder.

Tallene ovenfor ble hentet fra Radets arsrapport – 1998, ICAO, Montreal, Doc 9732, s. 6.