BESTE SIGNERT.

BESTE SIGNERT.

A oppna SWIMs BEnefits ved a gjore smart bruk av semantiske teknologier.

Total kostnad & euro;

Samarbeid.

resultater [se rapport]

BEST prosjektordsky.

Utforsk ordene Sky av BEST-prosjektet. Det gir deg en veldig grov ide om hva er prosjektet «BEST» handle om .

Tabellen nedenfor gir informasjon om prosjektet.

adresse: STRINDVEIEN 4.

Samarbeid.

Ta en titt pa prosjektets partnerskap.

STIFTELSEN SINTEF.

adresse: STRINDVEIEN 4.

FREQUENTIS AG.

adresse: Innovationsstrasse 1.

UNIVERSITAET LINZ.

Adresse: ALTENBERGERSTRASSE 69.

SLOT CONSULTING KERESKEDELMI, SZOLGALTATO, TANACSADO KFT.

adresse: CSATH GEZA UTCA 1-3 D IHAZ 5 EM 3.

EUROCONTROL – EUROPEISK ORGANISASJON FOR SIKKERHET I LUFT NAVIGASJON.

adresse: Rue de la Fus & eacute; e 96.

Prosjektmal.

BEST bestemmer hvordan semantiske teknologier kan brukes effektivt for a maksimere fordelene ved a vedta SWIM, et av de storste resultatene av SESAR.

SWIM tilbyr en & quot; deling av informasjon & rdquo; Tiln rming til ATM-informasjonshandtering og vedtaket gir fordeler for bedre situasjonsbevissthet og informasjonsstyring. Men de fulle fordelene med SWIM kan bare oppnas hvis avansert stotte kan gis for a utvikle smarte SWIM-baserte applikasjoner som styrer informasjon effektivt, og semantiske teknologier gir en lovende mate a gjore det pa. BEST identifiserer et sett med fokuserte forskningssporsmal om hvordan man utnytter semantiske teknologier pa en praktisk mate i en minibankinnstilling, og vil gi konkrete resultater som bidrar til a lose disse.

Prosjektet vil eksperimentere med bruk av semantiske teknologier med flere brukstilfeller, og bygge videre pa denne erfaringen for a produsere retningslinjer (rettet mot utovere) om hvordan man bruker ontologier pa fleksible mater a beskrive metadata, og hvordan disse kan brukes til nyskapende enna skalerbare mater.

BEST forutsetter bruk av flere modul re ontologies for a maksimere fleksibilitet og anvendelighet til spesifikke applikasjonsscenarier, men innenfor et rammeverk der det kan sikres overholdelse av de bredere kravene til SWIM og SESAR AIRM. Dette inneb rer bade teknisk samsvarstesting og styringsaspekter.

Mens BEST forst og fremst er et forskningsorientert prosjekt, er det ogsa designet for a sikre relevans for og egnethet til minibankoperasjoner, gjennom prosjektaktiviteter og involvering av en referansegruppe av sentrale interessenter.

Konsortiet omfatter en blanding av forsknings- og industripartnere (inkludert en SME), alle med omfattende ATM-opplevelse. Flere prosjektpartnere har hatt ledende roller i AIRM og SWIM arbeid i SESAR, men noen partnere er nye for SESAR og tilbyr & nytt blod Konsortiet gir ogsa ledende kompetanse innen semantisk teknologi.

Prosjektets varighet vil v re 24 maneder, med onsket finansiering pa like under 600 K & euro ;.

Arbeid utfort, utfall og resultater: fremskritt rapport (er)

Er du koordinator (eller deltaker) av dette prosjektet? Plaese send meg mer informasjon om & quot; BEST & quot; prosjekt.

For eksempel: Nettstedets URL (det har ikke oppgitt EU-opendata enna), logoen, en mer detaljert beskrivelse av prosjektet (i ren tekst som en RTF-fil eller en ordfil), noen bilder (som bildefiler, ikke innebygd i hvilken som helst ordfil), twitterkonto, linkedin-side, etc.

Send meg en e-post ([email protected]) og jeg legger dem pa prosjektets side sa sonnen som mulig.

Takk. Og legg deretter en lenke til denne siden inn pa prosjektets nettside.

Informasjonen om «BEST» er levert av European Opendata Portal: CORDIS opendata.

Flere prosjekter fra samme program (H2020-EU.3.4.7.1)

OptiFrame (2016)

Et optimaliseringsramme for banebaserte operasjoner.

PNOWWA (2016)

Probabilistisk Nowcasting av vinterv r for flyplasser.

MINIMA (2016)

Mindre negativ innvirkning pa a overvake hoye nivaer av automatisering.

Opendata, web, dataviz, dolomiti, montagna, sport og alt i alt.