Det kinesiske universitetet i Hong Kong.

Det kinesiske universitetet i Hong Kong.

Det kinesiske universitetet i Hong Kong.

OVERSETTELSE.

Institutt for oversettelse gir en sammenhengende og omfattende l replan som omfatter oversettelsesstudier, litter r og spesialisert oversettelse, tolkning og datastyrt oversettelse. Programmet legger like vekt pa praktiske og teoretiske komponenter – den er utformet for a forberede studentene pa en rekke yrker samt forskerstudier. Instituttet er forpliktet til overlegen undervisning og forskning. Internasjonale l rde er invitert til a undervise og gjennomfore seminarer og workshops for studenter. Dobbelgradsmuligheter tilbys i forbindelse med fakultetet. Instituttet har et multimedia-klasserom utstyrt med state-of-the-art audiovisuelle fasiliteter / tolkningssystemer og et datarom med oppdatert programvare for datamaskinstottet oversettelse.

For strukturen av 4-arig studieplan, vennligst klikk her.

Program Inngangskrav Generelt Inngangskrav.

(i) 2 Ny Senior sekund r valgfag; eller.

(ii) 1 Ny Senior Sekund r Valgfag og Matematikk (Utvidet Del) Modul I eller Modul II.

Sokere med sv rt spesielle omstendigheter kan fa frafall fra dette kravet fra tilfelle til sak. For detaljer, vennligst klikk her.

De to fagene kan omfatte:

(i) 2 Ny Senior sekund rvalgsfag #; eller.

(ii) 1 Ny Senior Sekund r Valgfag og Matematikk (Utvidet Del) Modul I eller Modul II.

# Andre sprakfag (klasse E eller hoyere) vil bli vurdert som et uspesifisert valgfag ved a oppfylle (i) ovenfor.

«Oppnadd med Distinction» i Applied Learning vil bli akseptert av enkelte programmer som et ekstra emne for tildeling av bonuspoeng. For detaljer, vennligst klikk her.

Beregning av score for sokere med mer enn 1 sittende i HKDSE-eksamen.

De fleste programmer som tilbys av CUHK anser de beste resultatene i det samme emnet tatt av en kandidat i mer enn ett sittende i HKDSE. Noen programmer kan ha spesifikke ordninger og inntakspoengene for kandidater som soker opptak pa grunn av resultater fra mer enn ett sittende i HKDSE, kan justeres. Detaljer om beregning av score i mer enn en sittende for HKDSE for 2018-19-inngangen vil bli avsluttet og lagt ut pa admissions nettsiden (admission.cuhk.edu.hk).

Forste ars studieavgift.

Soknadsstatistikk (etter endring av programvalg)

Tilbudsstatistikk (som ved kunngjoringen av hovedrundetilbudet)