Dialoger i PyQt4.

Dialoger i PyQt4.

Dialogvinduer eller dialoger er en uunnv rlig del av de fleste moderne GUI-applikasjoner. En dialog er definert som en samtale mellom to eller flere personer. I et dataprogram er en dialog et vindu som brukes til a «snakke» med applikasjonen. En dialogboks brukes til a skrive inn data, endre data, endre programinnstillinger etc.

QtGui.QInputDialog.

QtGui.QInputDialog gir en enkel bekvemmelighetsdialog for a fa en enkelt verdi fra brukeren. Inngangsverdien kan v re en streng, et tall eller et element fra en liste.

Eksemplet har en knapp og en linjedigerings-widget. Knappen viser inngangsdialogen for a fa tekstverdier. Den oppgitte teksten vil bli vist i linjedigerings-widgeten.

Denne linjen viser inngangsdialogen. Den forste strengen er en dialogtittel, den andre er en melding i dialogboksen. Dialogen returnerer den angitte teksten og en boolsk verdi. Hvis vi klikker Ok-knappen, er den boolske verdien sant.

Teksten vi har mottatt fra dialogboksen er satt til linjedigerings-widgeten.

Figur: Input Dialog.

QtGui.QColorDialog.

QtGui.QColorDialog gir en dialog widget for a velge fargeverdier.

Applikasjonseksemplet viser en trykknapp og en QtGui.QFrame. Widgetbakgrunnen er satt til svart farge. Ved hjelp av QtGui.QColorDialog kan vi endre bakgrunnen.

Dette er en innledende farge pa QtGui.QFrame-bakgrunnen.

Denne linjen vil dukke opp QtGui.QColorDialog.

Vi sjekker om fargen er gyldig. Hvis vi klikker pa Avbryt-knappen, returneres ingen gyldig farge. Hvis fargen er gyldig, endrer vi bakgrunnsfargen ved hjelp av stilark.

Figur: Fargedialog.

QtGui.QFontDialog.

QtGui.QFontDialog er en dialog widget for a velge en skrift.

I vart eksempel har vi en knapp og en etikett. Med QtGui.QFontDialog endrer vi skriften pa etiketten.

Her oppdager vi skrifttypedialogen. Metoden getFont () returnerer skriftnavn og ok-parameteren. Det er lik True hvis brukeren klikket OK; ellers er det falskt.

Hvis vi klikket ok, ble skriften pa etiketten endret.

QtGui.QFileDialog.

QtGui.QFileDialog er en dialog som lar brukerne velge filer eller kataloger. Filene kan velges for bade apning og lagring.

Eksemplet viser en menylinje, sentralt satt tekstredigerings widget og en statuslinje. Menyelementet viser QtGui.QFileDialog som brukes til a velge en fil. Innholdet i filen er lastet inn i tekstredigering-widgeten.

Eksemplet er basert pa QtGui.QMainWindow-widgeten fordi vi sentralt sett redigerings widgeten for tekst.

Vi spretter opp QtGui.QFileDialog. Den forste strengen i metoden getOpenFileName () er bildeteksten. Den andre strengen angir dialogboksen arbeidskatalog. Som standard er filfilteret satt til Alle filer (*).

Det valgte filnavnet blir lest og innholdet i filen er satt til tekstredigeringsgruppen.

Figur: Fildialog.

I denne delen av PyQt4-oppl ringen jobbet vi med dialoger.