DLSU-D, Dep-Ed IT-l rere i global IT-konferanse.

DLSU-D, Dep-Ed IT-l rere i global IT-konferanse.

A De La Salle Universitet-Dasmarinas (DLSU-D) Bedriftsledelse professor i Cavite og en offentlig karakter l rer fra Union Elementary School i Davao provinsen i Mindanao representerer Filippinene pa en global informasjonsteknologi konferanse som bringer utdanning eksperter til a presentere beste IT-praksis fra klasserom rundt om i verden.

Jenielyn Espineli-Padernal, fakultetet ansvarlig for DLSU-Ds virtuelle l ringsmiljo i universitetets pedagogiske teknologisenter og Jecson Oafallas, Institutt for utdanning Tagum Division offentlig skolel rer for vitenskap og helsefag ved Unionens grunnskole bestok 14 andre oppforinger for a representere Filippinene som Microsoft-ambassadorer i Global Educator Exchange i Redmond, Washington, USA 28. april 2015 til 1. mai 2015. Alle utgifter, inkludert reise og overnatting av de valgte l rerne, betales av Microsoft Corporation.

Oppfort som Microsoft Innovative Educator Experts (MIE Experts) ble utdannerne valgt for sin fremragende MS-instruksjon og har rett til a bruke Microsoft-teknologi, da de gjor en forskjell i deres lokalsamfunn gjennom ulike aktiviteter som integrerer teknologi.

MIE-ekspertene ble vist i oktober i oktober 2014 basert pa l ringsaktiviteten de sendte inn pa Microsoft Educator Network (MSEN) nettsiden som deres oppforing.

Oppl rerne vil presentere sine vinnende innleveringer pa Washington-konferansen.

Espineli-Padernal fikk sin ambassadorstatus for a dele to l ringsaktiviteter, «The Technopreneur i deg» og «Opplev e-trening.»

I «Technopreneur» -modulen blir studentene bedt om a markedsfore et produkt gjennom alle digitale medier. I e-trening moduler studentene inn i et 3 ukers online kurs.

Nar hun blir spurt om hva hun forventer a fa fra konferansen, sa Espineli-Padernal GoodNewsPilipinas i et Facebook-chat-intervju: «Etter seminaret er det eneste Microsoft bedt om a overfore den l ringen vi far fra dem til andre l rere som vel, helst folkeskolel rere, de som ikke har sa mye tilgang til teknologi. »

Oafallas for ble tildelt sin plass for a sende inn oppforingene «Experiment Made Easy» og «Bridging the Gap.»

I forsoket blir studentene bedt om a identifisere, skille og definere typer blandinger ved hjelp av IKT-forskningsverktoy. Den andre oppforingen hjelper elevene til a identifisere og lage dokumenter ved hjelp av Microsoft-plattformer.

«Microsoft lar oss oppl rere l re beste praksis fra andre kolleger og eksperter … fremme innovasjoner, teknologi og na ferdigheter i det 21. arhundre.» Oafallas delte med GoodNewsPilipinas i et Facebook-intervju om hans kommende tur til USA.

For Global Educator Exchange, DLSU-Ds Espineli-Padernal og Oafallas deltar Microsoft Webinarer og utdannere, manedlige nettbaserte seminarer for de som har blitt valgt til a delta i det globale forumet. De deltar ogsa i Microsofts onlineaktiviteter via Twitter og Facebook-grupper, utelukkende opprettet for utvalgte l rere.