Een deurslot monteren – videooppl ring.

Een deurslot monteren – videooppl ring.

En slot for en venstre- eller rechtsom roterende dor. Hvordan fjerner jeg en cylinderslot? Hvordan tegner jeg gaten i siden av doren? Hvordan lager jeg de gaten for doorkruk og cilinderslot pas?

Full handbok en doorslot monteren.

Jan van der Peet.

Vakdocent konstruksjon Hoofdvaart College Hvis du har en dor ved en byggemarked, er det en slotgat i, men hvordan du.

en slot der ma monteres det vil jeg vise deg.

Du har her det hullet med forsiden, som er der i ferd, men til.

de sidene av doren sitter fortsatt ikke de gaten hvor kruk og cilinder.

Vi bruker det for en standard cilinderslot med en dag-og en nachtschoot.

Her er hvor cilinder skal komme og her ser du hvor kruk skal komme.

Forsikre deg om at de dorene til venstre skal dreie, sa du kan ha samme spor.

Bruk, fordi du kan bruke disse pa to sider. De dagschoot har en skra kant pa en kant, sa kan bare, for oyeblikket, for venstre dreie blir brukt. Forutsatt at du har en dor som den andre siden skal rotere, sa skulle den skra side pa denne siden, den andre siden, matte sitte. Der har produsenten det folgende pa funnet. Det er her pa siden av en pall, som kan du med en priem, en spijker eller en liten skrueoppdriver oppover, og sa springer dagskjermen ut av det.

Da ser du at du kan rotere og sa for en rechtsdraaiende dor kan du bruke. Na skal vi skrive ut pa klossen av kruk og cilinder. Det gar vi pa folgende mate. Ved hjertet, midt, fra denne krukgaten setter jeg en streepje og ved midten av cilindergaten setter jeg ogsa en streepje. Hvis jeg ikke har det riktig, kan jeg ogsa vurdere det.

Det streepje, som jeg har satt her, tar meg over til forsiden av slottet. Jeg pakker for en butikkhook, hold meg pa det streepje, sett det over og legg det her pa forsiden over.

Dette gjor jeg ogsa ved cilinderen.

Na har jeg de to strepene pa forsiden. Hart van het krukgat og hart van de cilinder. Na gar vi i slotten stoppe. Jeg gar ut fra at dette er toppen, den dagskolen sitter pa toppen. Jeg stopper det, og jeg gar over disse to strepene na til hovedet pa doren.

Na har jeg fortsatt hjertet av den cylinderen og av kruk pa klos star. Jeg henter den sporet der igjen, og na vil jeg vite hvor mye det er.

Jeg legger her ogsa pa begge hjerter en streepje, og jeg skal noye oppmake fra forsiden av slottet til midten av gat ved det streepje. Som du ser er det 50 millimeter, 5 centimeter dus. Og den andre ogsa, 50 millimeter. Na vet jeg at den dybde av hullene skal v re 50 millimeter nedskrevet. Jeg ma ogsa se etter at den spalten faller vanligvis 2 milimeter i skuffen. Sa jeg hadde 50 millimeter dybde plus dor 2 millimeter, sa den dybde av dette hullet blir enn 52 millimeter. Jeg skriver det selv, slik at jeg ikke kan glemme det.

Na gar jeg til de strepene som ligger pa forsiden, star 52 millimeter unna overhalen. Met min duimstok moter jeg de 52 millimeter noyaktig av. Og jeg trekker na (mellom begge punkter) en rett linje nedover.

Pa den andre siden (van de door) gjor jeg akkurat det samme. Na kan vi ga og bor for kruk og cilinder.

Jeg henter det sporet ut. Na vil jeg forst kontrollere at jeg har skrevet det godt og underskriver undersiden av glasset. Jeg kommer til a gjore alt som er storre borer, sa har du alltid noe skuifrom for deg. Jeg har derfor en 20 millimeter speedboor. Die bruker jeg ved krukgaten og ved toppen av cilinderen. Den nederkant av cilindergaten boor jeg motte en 12 millimeter boor. Nu gar jeg (den doren) om, fordi det er naturlig nok a bore fra begge sider. Ogsa her ma jeg selv si av og kontrollere at jeg har avskrevet de andre hjertematene. Jeg har de 12 millimeterboor det er i, sa jeg bruker forst.

Altid utkikk med speedboor fordi die wil vastslaan.

Denne boren kan kobles til venstre og omdreining, sa da kan du.

er forsiktig opptreden. Na pakker jeg 20 millimeter boor for de resterende 2 gaten. Na er splinterne pa innsiden av skuffen slettet. Schoonblazen, mottes med dine oyne, fordi du vil ha alt stoffet i ditt oyne. De splinter er der ute, men dette stykket ma jeg fortsatt ha. Herved bruker jeg de trekkene …… .for begge sider.

Og igjen splinterene kommer ut. Na, bliv du ofte, hva kantene holder i gaten. Jeg har derfor en rattenstaart, det er en litt ruwige runde trevijl, for at de skal splinter her. Tevens kan jeg sorge for at de gar rett overfor hverandre. Gjor dette seriost vil at du har mulighet for at det er houtsplinters i din plass, og at du slipper a avbryte.

V r godt rengjort. Na skal vi se om slottet egentlig er godt forbi. Den slot selv gar det inn, fordi det var altsa sa. Men na ser du at storrelsen pa hullene stemmer overens. Na ser du, den krukgaten er pent i midten, den cilindergaten sitter fint pa sin plass. Sa na kan vi deretter kork og de cilinder ga monteren. Var det noe a krappe? Sa kan du med rattenstaart de gaten gjore noe storre. Det kan ogsa ha en skild dekker den gutten, men skaper av. Vi gar na i cylinder selv temporary er i monteren.

For a fa den i bruk, trenger du nokkelen fordi du ser en palletje ut stikker. Denne pallet skal rett med cilinderen skal falle, det gjor vi med nokkelen, for a passe inn i sporet. Nu skifter jeg meg inn, til jeg kan ha den nokkelen, slik at den er ute.

Na far jeg min nokkel ut, og sylinderen forblir midlertidig like fast. Na gar vi pa skjoldene med den kruk. Over cylinderen heen. Nu ser vi om skjoldet rett pa kanten og gar vi med en priem i midten av disse hullene prikken. Zuiver avskrive.

Pa den andre siden gjor vi akkurat det samme. Jeg boor, motte en noe storre botte som jeg trenger, den hull fra to sider, omtrent til halvparten. Dan vri jeg de om.

Den fordel fra fra begge sider er at de to hullene moter hverandre, noe som gjor at du kan fa en rett gutt med deg.

Na kan vi montere hele sporet i hverandre.

Den er i. Den cilinder er i. V r soker at det er i midten.

De nokkel er ut. Det skild over cylinderen. Plastringetje, de kruk.

Ogsa pa den andre siden, skild pa, andre halvdel av krukeren pa. For jeg na gar i gang, vil alt bli satt, jeg skal forst se om dagskooten gar jevnt, og i nattskiftet gar det jevnt.

Det ser na ut godt. Na kan jeg sla fast, i dette tilfellet med en inbusboutje.

De kruk sitter i fremtiden. Na ma de to boutene oppe og under det. Den ene er en buss, den andre en tradende, som i hverandre dreier. Na gar vi i hverandre og soker oss til bussen og boutje hverandre. Dette gjor jeg ved de nederste ogsa. For a kunne dreie, ma du ha to slangeskruer.

Skru dem ikke helt til. Vi gar na forst mott med et par skruer det sporet festet.

Til og med mottes de priem en gatje forpriemen, netjes i midten.

Schroefjes erin draaien. Nu de cilinder mott en borgschroef nog fastzetten. Sa skal vi soke hvor han sitter, fordi han er fortsatt los / fast i. Na kan jeg se de skildene som endelig, og jeg er na ferdig med dette og klare montert.

Relaterte klussen video oppl ringsvideoer.

Waardeert u ons werk?

Stotte oss for a fa flere videotutorials a gjore ved a donere!