Engelske forbindelsesord og signalord.

Engelske forbindelsesord og signalord.

Publisert 21. februar 2015 dor Lou Benders. Siste oppdatering: 25. september 2015.

Met forbindelseswoorden og signalwoorden (‘overganger’) gir deg relasjonen til setninger i din tekst, men ogsa av dine ideer. Uten forbindelsesord danner du tekst ingen helhet.

Det er ulike typer forbindelsesord og signalwoorden; Van ord og setninger som tyder pa en motsetning til ord og setninger som tyder pa en avtale.

Fordi disse forbindelsesordene er sa viktige, er det av stor betydning at de ikke er feil a bruke. Du vil ha det bra, men du kan godt overfore det.

Inhoudsopgave.

Denne artikkelen beskriver de mest brukte engelske forbindelsesordene og signalordene og viser deg pa fallgruvene. Det kan v re at du et ord ofte brukes pa engelsk, men at du ikke gjor dette riktig. Du leser en tekst ikke forstar nar forbindelsene ikke er i orden.

Verbindingsord som ofte brukes, enn misbruikt bli.

Derfor – Dette er en av de mest misbrukte forbindelsesordene. Det tyder pa en logisk sammenheng mellom to ting, nemlig at det forste den andre beviser. Det har samme betydning som som et resultat. Oftewel, det betyr det samme som ‘dus’ pa nederlandsk, nar du kan erstatte det med ‘som resultat der’. Hermed er det herved – Dette er eksempler pa forbindelsesord som ikke brukes ofte. De blir vanligvis brukt i tekniske definisjoner i juridiske dokumenter og klinker gamle nar de brukes i en annen kontekst. Du kan disse forbindelsesordene v re best, men unnga. Og / eller – Dette betyr samme som og / eller. Noen skrijvers betyr dette ‘bade A og B av A av B’, mens andre bareweg ‘og’ bedoelen og weer anderen alene ‘eller’. Unnga bruk av og / eller i formelle tekster. Almost alltid er ut av konteksten a opprette om du ‘og’ of ‘eller’ ma skrive. Nar dette ikke er tilfelle, skriv en annen setning der du forstar de andre betydningen. Legg merke til at du ikke er i stedet for ‘eller’ ‘of’ schrijft. Dette gjor nederlandske skribenter, selv de som styrer engelsk meget godt, nemlig veldig ofte ved feilaktig feil. I tillegg til – «sa vel som» blir ofte brukt som substituut for «og», men betydningen er ikke den samme. Bruken av ‘sa vel som’ impliceert at det blir etter ‘sa vel som’ kommer mindre viktig er at mindre understreket ma bli enn det som det kommer til. ‘Og’ derentegen blir brukt nar to ting er like viktige.

Forskellige eksempler pa forbindelsesord.

V r oppmerksom pa at enkelte ord bare i begynnelsen, midt pa ved slutten av en setning som kan brukes. Hvis du ikke vet nar du skal bruke disse forbindelsesordene, ma du ga til eksempler pa disse ordene.

Vi har de engelske forbindelsene ordnet i fire kategorier:

Hva finner du av denne artikkelen?

Lou Benders.

Lou er Scribbrs Product- og Kwaliteitsmanager. Hun har mye erfaring som l rer og redaktor, og gjerne liker hvordan du skriver tekster.