Entry-Level Career Opportunities hos SLOT Systems Limited.

Entry-Level Career Opportunities hos SLOT Systems Limited.

SLOT Systems Limited er et husstands navn for rimelige og holdbare mobiltelefoner for alle nivaer / klasser av mennesker. Vi anser det for nodvendig a fylle dette behovet i den globale informasjonsteknologien med vekt pa Nigeria-markedet. Som et urfolkselskap selger vi ikke bare telefoner, vi tilbyr forsteklasses ettersalgsstotte som er uforlignelig i alle vest-afrikanske informasjonsteknologisektorer. Vi er leder innen Mobile Telecommunications Retail Company i Nigeria.

Kundeserviceoffiser.

A ta ansvar ved a v re det forste kontaktpunktet for alle som ringer til kundesenteret og sorge for at hoy kvalitet pa tjenesten leveres til alle tider. For a sikre at alle samtaler til Kundesenteret behandles raskt, i trad med avtalte standarder og mal. A ha full kunnskap og evne til a fa tilgang til alle tjenester, inkludert online transaksjonstjenester for a mote kundens individuelle behov. For a oppdatere eventuelle foresporsler fra kundene inn i systemet for a fullfore oppgaven.

OND i massekommunikasjon. 1-2 ars erfaring. God lytter. Flytende engelsk. Telefon ferdigheter. Datakyndige.

Kundeansvarlig senter.

A ta ansvar ved a v re det forste kontaktpunktet for alle som ringer til kundesenteret og sorge for at hoy kvalitet pa tjenesten leveres til alle tider. For a sikre at alle samtaler til Kundesenteret behandles raskt, i trad med avtalte standarder og mal. A ha full kunnskap og evne til a fa tilgang til alle tjenester, inkludert online transaksjonstjenester for a mote kundens individuelle behov. For a oppdatere eventuelle foresporsler fra kundene inn i systemet for a fullfore oppgaven.

OND i massekommunikasjon. 1-2 ars erfaring. God lytter. Flytende engelsk. Telefon ferdigheter. Datakyndige.

Metode for paforing.

Eller ring for flere henvendelser: 08151394357.

Abonner pa GRATIS jobbvarsel.

Bli med over 206k glade abonnenter.

Om MyJobMag.

Vi hjelper jobbsokere ved a tilby nyeste og verifiserte jobbannonser og karriereinformasjon fra arbeidsgivere og rekrutterere i alle nigerianske land. Vi sorger for at kandidater far soknad om innside ledige stillinger som gar uanmeldt bade online og i aviser. Vare jobbtjenester er GRATIS dvs. vi forventer ikke jobbsokere a betale for vare karriere tjenester. Abonner pa MyJobMag via folgende kanaler: e-post, Facebook, Twitter, Blackberry: C001EA272.