Forsta roulettehjulet: 10 hemmeligheter avslort.

Forsta roulettehjulet: 10 hemmeligheter avslort.

Hjulet er slagmarken. Det er retten som dommer utfallet (uten mulighet for klage). Det faste punktet i horisonten hvor hver roulette spiller har oynene full av forventning. En liten forskjell, et mindre spill av hjulet, ett nummer til venstre eller hoyre, kan bestemme odeleggelse fra seier. Det er ut nkelig a kalle deg en roulette-spiller hvis du ikke har studert de fysiske og mekaniske aspektene ved roulette. Hjulet er spillet.

Roulettsylinderen ble introdusert i en primitiv form, pa 1700-tallet, av Blaise Pascal, en fransk fysiker, filosof og oppfinner, i hans soken for a skape en evig bevegelsesmaskin. Spillet av roulette som vi kjenner det i dag, begynte a bli spilt et arhundre senere, rundt 1760, i Frankrike.

For det uoppl rte oye er det ingen forskjell mellom de forskjellige typer roulettehjul, men pa et n rmere blikk blir forskjellene selvsagt. En av de forste beslutningene som roulette spillere ma gjore er a spinne en europeisk eller amerikansk roulette, da disse er de to hovedtyper av roulettehjul. En stor forskjell mellom dem er at den amerikanske versjonen har to nuller pa sylinderen, noe som forer til en storre fordel for kasinoet. Dette bor ha en avskrekkende effekt pa potensielle spillere, men det er fortsatt mange som velger denne typen hjul, hovedsakelig fordi det i noen land som USA ikke finnes alternativer, da de aller fleste kasinoer bare husker dobbelt null hjul. Interessant nok hadde den forste rouletten som ble introdusert i Frankrike, to nuller, men det endret da de tyske kasinoene onsket a konkurrere og introduserte rouletten for single zero for a tiltrekke seg flere kunder.

V r oppmerksom pa at bortsett fra de forskjellige typer hjul er det ogsa forskjellige typer tabeller og regler variasjoner.

Amerikansk roulette.

Det er totalt 38 lommer pa det amerikanske roulettehjulet, fra 0 til 36, pluss ytterligere 00 nummer. 18 av disse lommene er rode, de andre 18 er svarte mens de to sporene med 0 og 00 er gronne. Nar man snakker om disse sporene, plasseres de pa motsatt side av sylinderen, akkurat som pafolgende tall mens det totalt ikke er tilstotende tall i samme farge. Slik ser du klokken pa tallet pa den amerikanske klokken: 0, 2, 14, 35, 23, 4, 16, 33, 21, 6, 18, 31, 19, 8, 12, 29, 25, 10, 27, 00, 1, 13, 36, 24, 3, 15, 34, 22, 5, 17, 32, 20, 7, 11, 30, 26, 9, 28.

Europeisk roulette

Det europeiske eller franske roulettehjulet har en null, noe som gjor det til et bedre valg for de som vil kompensere for effekten av varians. Huskanten er betydelig redusert, og i det lange lop vil spillerne vinne betydelig mer, eller i det minste redusere tap. Nullsporet er fortsatt gront og de andre 36 tallene er delt i halv, med 18 er svart og resten er rode. Slik ser den klokken i sekvensen ut pa det europeiske ruletthjulet, 26, 3, 35, 12, 28, 7, 29, 18, 22, 9, 31, 14, 20, 1, 33, 16, 24, 5, 10, 23, 8, 30, 11, 36, 13, 27, 6, 34, 17, 25, 2, 21, 4, 19, 15 og 32.

Europeiske hjulbaserte spill.

Det er noen spesifikke spill som refererer til det europeiske hjuloppsettet. Disse spillene blir plassert av forhandleren etter at en spiller har bestilt ham og gir ham sjetongene. Deretter sier forhandleren innsatsen igjen for a unnga misforstaelser. Spillene er:

Nummer dekket: 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15.

Innsats: (4 chips) 1 chip pa 0/3 split, 1 pa 12-15 split, 1 pa 26 rett opp og 1 pa 32-35 delt.

Voisins de null (naboer av null)

Nummer dekket: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25.

Innsats: (9 chips) 2 chips pa 0-2-3 trioen, 1 pa hver av splittene: 4-7, 12-15, 18-21, 19-22, 32-352 og 1 pa 25-26- 28-29 hjorne.

Tallene dekket: 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9.

Innsats: (5 chips) 1 chip pa 1 og 1 chip pa hver av splittene: 6-9, 14-17, 17-20, 31-34.

Nummer dekket: 33, 16, 24, 5, 10, 23, 8, 30, 11, 36, 13, 27.

Innsats: (6 chips) 1 chip pa hver av splittene: 5-8, 10-11, 13-16, 23-24, 27-30, 33-36.

Nummer som dekkes: fem pafolgende tall pa hjulet, viser spilleren midtnummeret & # 8220; og naboene sine & # 8221;

Innsats: 5 chips, 1 chip rett pa hvert nummer.

Logikken til hjuloppsettet.

I bade amerikansk og europeisk rekkefolge er rekkefolgen pa tallene pa hjulbanen helt annerledes enn hva deres aritmetiske verdi vil foresla og helt forskjellig for hver av de to typer hjul. Dette er en av hemmelighetene hvorfor roulette er et sa utrolig balansert spill i teorien. Sekvensen av tallene pa hjulet er gjennomtenkt for a oppna fire forskjellige ting:

1. Forveksle spilleren. Det er veldig vanskelig for nybegynneren a lage et mentalt bilde av hjulet og forsta forholdet mellom tall og sektorer. Dette gjor det sv rt vanskelig a legge merke til noen forspenning eller a satse pa bestemte sektorer. Og roulettebordoppsettet kan legge til forvirringen. Erfarne roulette spillere kjenner sekvensen av tall pa hjulet av hjertet. Ofte skjer dette naturlig fra erfaring, men du bor prove a fa en ganske god ide, et mentalt bilde, hvor tallene la sa snart som mulig uansett.

2. Fargene skal skifte helt pa hjulet. To pafolgende tall skal ha forskjellige farger. Dette er en absolutt betingelse for begge typer hjul. Videre skal fargedistribusjonen pa bordet v re sa balansert som mulig, men dette var en mye mindre bekymring.

3. Lav (1-18) og Hoy (19-36) tall bor skifte sa mye som mulig. I europeisk rulett er det eneste punktet der denne tilstanden ikke er oppfylt, den 5 ved siden av 10. I det amerikanske hjulet er det mange sektorer med tilstotende lavt antall og tilstotende hoye tall. Det er derfor det amerikanske hjulet ikke regnes som perfekt balansert som det europeiske.

4. Ulike og like tall skal fordeles jevnt langs rattet med ikke mer enn to like eller ulige tall ved siden av hverandre.

To interessante asymmetrier av det europeiske layoutet:

Hvis du deler omkretsen i to halvdeler fra null. Pa venstre side finner du alle de svarte lavtallene og alle de rode hoye tallene. Pa hoyre halvdel er alle de hoye svarte tallene med de lave rode tallene.

Videre er det i nummer 9-nummer 29-7-28-12-35-3-26-0-32 ikke noe nummer fra det andre dusin.

Roulette produsenter.

Over internett er det en preferanse for europeisk roulette, og de fleste online roulette spill bruker denne typen hjul, men i murstein og murstein kasinoer, er dette ikke nodvendigvis regelen. Antallet roulettehjulprodusenter er en oppgang, men det er en handfull som skiller seg ut fra mengden.

Cammegh er en av markedsledere, og den mest imponerende delen er at den fungerer som en uavhengig produsent, med hovedkontor i Ashford, Kent. John Huxley er ogsa et husstandsnavn, men fa vet at etter deres oppkjop av TCS-bekymringen, gar merket na av navnet TCS John Huxley. Sist men ikke minst, er Paul-Son, et selskap som har rykte foran det, og som ble kjopt av Gaming Partners. (ref .: roulette samlingsdiagrammer)

Bygg og palitelighet.

Det er noen grunnleggende krav til bygging av et profesjonelt ruletthjul.

Hjulet skal ha sin vekt fordelt jevnt overalt. Hjulet og ballen ma v re konstruert av ikke-magnetiske stoffer for a hindre interferens fra magnetiske kilder. Sylinderen skal rotere og bevege seg fritt selv, men alle festede deler av roulettehjulet ma v re sikre og fri for bevegelse. Balllommene eller -rommene pa hjulsporet (hjulring) ma folge disse reglene: a. Hvert rom (lomme) har noyaktig samme dimensjoner med hvert annet rom. b. De er jevnt fordelt. c. De lar roulettballen lande og hvile lett og jevnt i rommet.

Nar en av disse betingelsene ikke er oppfylt 100%, sa har vi enten et forsettlig rigget hjul, kontrollert av kasinoet eller et forspent, defekt hjul, som har gledet oppmerksomheten til kasinoet og kan utnyttes av noen ekspertspillere.

Gammegh har nylig utviklet en patentert teknologi som heter Random Rotor Speed eller RRS. RSS er en valgfri sikkerhetsoppgradering for Mercury 360 roulette hjulet. Den bruker en kontaktlos teknikk for a tilfeldig og umerkelig endre rotorens hastighet etter at et spill har startet. Teoretisk sett er poenget med RSS a avskrekke ekspertspillere fra a fa en fordel ved a bruke roulette-datamaskiner eller forhandlers underskriftsteknikker (metronomiske forhandlere). Selv om det er beskrevet som en sikkerhetsfunksjon, er det pa en eller annen mate pavirket rotorens hastighet sett av mange roulette spillere med mistanke. Hvis kasinoet kan endre rotorens hastighet, hva mer kan det gjore? Vi gjorde en liten undersokelse om palitelighet av Electronic Airball roulette hjul (automatisert rask roulette).

Det er interessant a merke seg at det er mulig a mikse og matche rulettdeler fra forskjellige produsenter. For eksempel har det blitt rapportert at kasinoene bruker & # 8220; mistenkelig & # 8221; Gammegh RRS roulettehjulsmekanisme, har erstattet den opprinnelige roulette-tarnet med en b rer det mer anerkjente John Huxley-navnet. Det merkede tarnet gir inntrykk av at hjulet er laget av John Huxley og skjuler at han bruker RSS-teknologien.

Typer av lommer.

De som kjenner spillet roulette innvendig, gar i store lengder for a oke fortjenestemarginen, og en mate a gjore det pa er a finne de beste ruletthjulene. Det er mange teorier om metoder for bruk for a fa en (urettferdig) fordel over huset, men noen konklusjoner er verdt a vurdere.

Det store antallet produsenter forklarer hvorfor det er sa stort mangfold av roulettehjul og hvorfor selv lommene er sa forskjellige. En trend har dukket opp, med de fleste kasinoer som bruker roulette hjul som har grunne lomme pads, som forer til bred ball scatter. Lommene selv kan enten smiddes inn i en metallblokk eller deles gjennom smart bruk av metallfres (separatorer).

De fleste roulettehjul har jevn frets som har samme hoyde i begge ender, men det er ogsa hjul hvor fretsene faller mot midten. Det er vanskeligere a forutse hvor ballen til slutt vil lande, da det lett kan hoppe over det smale gapet til neste nummer.

Legg merke til fret nedgangen mot midten av hjulet. Et av de forste hjulene opprettet i roulettehjulets historie.

Sma, men jevnlige fretter er enda mer vanlige, og dette er en type hjul som landbasert casino foretrekker fordi det gjor spillet mer intens. Baller hopper lett og selv om de forst slo en lomme, vil spillerne v re feil a anta at de vil bli pa plass. Jo hoyere frets, jo mer usannsynlig er det a ha hoppende baller, men kasinoer pleier a imotekomme mer for adrenalin-junkier.

Veggene pa fretsene vil jeg vurdere sma slik at ballen kan hoppe, noen ganger hopper tallene ved siden av hvor ballen provde a lande. Jeg har ogsa sett det samme hjulet, men hoyden pa fretsene er dobbelt sa store, noe som gir hjulet en nesten «klebrig» folelse. Nar ballen forst treffer lommen, vil det mest sannsynlig ikke hoppe ut, hvis det gjor det, kan ballen ga ut av rattet.

En annen type roulette hjul som ikke favoriserer ballhopping er den som har buede frets. Dette er et kompromiss fordi ballene enkelt beveger seg fra ett nummer til det andre pa en somlos mate uten a synke inn i lommen hvor de forst lander pa.

Dette er TCS Huxley Starburst hjulet. Bollen gjor ikke & # 8217; t & # 8220; hoppe & # 8221; sa hoyt som med andre hjul, selv om det hopper mye og holder seg ikke der det forst slo hjullommen.

Et par roulette hjul har ikke kurvefres, men har i stedet buede lommer som har nesten samme innvirkning. Hovedforskjellen ligger i det faktum at spillere ikke ser noen form for studs, samtidig som de er like maktlose nar det gjelder a forutse ballens siste hvilested. Disse typer hjul er mindre tallrike, men far raskt traksjon, og vi kan forvente flere av dem til sopp i murstein og murstein kasinoer.

Dette er et Cammegh-hjul med scalloped lommer. Bollen & # 8220; hopper & # 8221; er minimal selv om scatter faktisk er ganske stor. Hjulet er i bruk pa venetiansk og MGM.

Produsenter oppfordres til a finne nye mater a endre roulette hjulet uten a endre selve spillet. A holde det rettferdig er obligatorisk, men de nyter stor frihet nar de tinker med lommens storrelse og form samt fretsene. Den visuelle effekten er interessant, men den representerer bare toppen av isfjellet, da hver type roulettehjul og hver variasjon endrer utfallet noe. Roulette forblir like uforutsigbar som noen gang, men dette vil ikke stoppe pundits fra a prove a finne monstre.

Retardasjonshastigheter og effekten pa gameplay.

Roulette har eksistert i arhundrer, og det er her for a bli, noe som gjor det bare rimelig a anta at spillerne vil fortsette a prove a sla spillet. I lopet av tiden har det v rt mange forsok pa a finne monstre eller i det minste utnytte spillets feil.

I dag nar produsenter har hoyteknologiske instrumenter til radighet, er ruletthjul like noyaktige verktoy som ikke alder lett og ikke fungerer feil. Teknologi lost de fleste ulemper som holdt kasinoer vaken om natten, men brakte opp nye utfordringer som a handtere roulette-retardasjon.

Navnet er selvforklarende og har a gjore med den stadig lavere hastigheten der ballen beveger seg over hjulet, til den stopper i sitt midlertidige hvilested. Produsenter gjor sitt beste for a komme opp med roulette hjul som ikke har sakte ned og deres innsats blir mye verdsatt av forhandlerne. Stor fremgang har blitt gjort i denne retningen og de siste hjulene er praktisk talt upavirket av retardasjon.

Over internett er dette ikke et problem for alle som hjulene faktisk er dataprogramvare pa jobb, men landbaserte kasinoeiere har andre ideer. Sakte gjor det vanskelig for profesjonelle roulette spillere a trekke mest ut av sine systemer, derfor kasinoer elsker det. Retardasjon er uunngaelig etter hvert som roulettehjulene er eldre, sa sa langt det gjelder kasinoer, er tiden alltid pa deres side og mot systemspillere.

Roulettballer er proporsjonale med hjulets dimensjoner og antall lommer. Alvorlige kasinoer bruker store hjul med en diameter som er 27, 30 eller 32 tommer. Folgelig brukes ballene 18mm og 21mm. Tradisjonelt, for a gjore resultatene enda mer uforutsigbare, veksler de mellom en & # 8220; liten & # 8221; (18mm) og en & # 8220; stor & # 8221; (21mm) ball en gang om dagen, med den ikke-spillende kula hviler pa toppen av roulette senter, talmodig venter pa sin tur. Kasinokvalitetsballer er laget av elfenben, men Teflon anses ogsa som passende materiale.

Materialet i de gamle rouletteballene pleide a v re elfenben. I dag kaller baller «ivorine & # 8221; og er ikke laget av ekte elfenben; De er faktisk syntetiske og ligner elfenbenets utseende. I de senere ar er profesjonelle rouletteballer ogsa laget av andre materialer som harpiks, teflon og til og med keramikk. Forskjellene i dimensjoner, vekt og materiale av ballen har merkbar innvirkning pa spillet. En liten, lett keramisk ball gir mer revolusjon pa hjulbanen, og nar den faller, hopper mer uforutsigbart for den lander pa et nummer, enn si en stor ivorine ball.

Det er i beste interesse for kasinoene a bruke antimagnetiske og uforutsigbare baller for a avskrekke fordelere og svindlere. Det har v rt noen siste anekdotiske rapporter om piezoelektriske rouletteballer som brukes i riggede roulette-spill.

15. april 2014 17. januar 2018 | Kategori: Monografi.