Gambling momsfritak i hele EU – EU-kommisjonens rapport.

Gambling momsfritak i hele EU – EU-kommisjonens rapport.

Den 16. mars publiserte Europakommisjonen en endelig rapport gjennom sin webportal som gir informasjon om anvendelsen av utvalgte MVA-bestemmelser i hvert av EUs medlemsstater.

Partner, skatteservice.

Ogsa pa KPMG.com.

Den 16. mars publiserte Europakommisjonen en endelig rapport gjennom sin webportal som gir informasjon om anvendelsen av utvalgte MVA-bestemmelser i hvert av EUs medlemsstater. Den endelige rapporten folger en tidligere rapport utstedt i fjor. Slike portaler er av s rlig relevans for bedrifter som er etablert innenfor eller utenfor EU, som leverer telekommunikasjon, kringkasting eller elektroniske tjenester til kunder utenfor EU, og velger eller vil velge Mini-Stop Shop (MOSS) i henhold til Leveringsstedets regelendringer som tradte i kraft fra 1. januar 2015.

Blant annet og s rlig interesse gir rapporten et oyeblikksbilde av anvendelsen av artikkel 135 nr. 1 (i) i EUs momsdirektiv som gir momsfritak for a spille, lotterier og andre former for gambling, underlagt vilkarene og begrensninger fastsatt av hver medlemsstat. Selv om det er begrenset i detalj, kan slik informasjon v re spesielt nyttig for maltesiske spilloperatorer som tilbyr B2C-tjenester som faller innenfor definisjonen av elektronisk leverte tjenester, og som er eller vil vedta mva-reglene som gjelder i de medlemsstater hvor spillerne befinner seg. Rapporten er underlagt ansvarsfraskrivelsen at informasjonen som publiseres der, er den som tilhorer forfatteren og ikke nodvendigvis reflekterer den offisielle oppfatningen fra EU-kommisjonen. Kommisjonen garanterer ikke noyaktigheten av opplysningene, og det kan ikke holdes ansvarlig for bruken av informasjonen som finnes i den.

Med forbehold om denne ansvarsfraskrivelsen, trekker vi i tabellen under rapporten rapportens kommentarer til nevnte momsfritak som gjelder i de 27 andre medlemsstatene enn Malta.

I Spania er lotterier, spill og gambling aktiviteter mva-fritatt hvis:

-organisert av offentlige nasjonale lotteri operatorer;

-organisert av offentlige organer i det spanske autonome fellesskap og;

-organisert av autoriserte gamblingoperatorer, hvis spillaktivitet er underlagt spansk gamblingskatt, som inkluderer autoriserte operatorer som organiserer gamblingaktiviteter, raffler, spill, sporadisk gambling, grenseoverskridende gambling, tilfeldige kombinasjonsspill for markedsforing eller salgsfremmende formal. I prinsippet , e-gambling aktiviteter er underlagt spansk gambling skatt i Spania derfor bor v re mva-fritatt i Spania. Det anbefales imidlertid at eksakte mva-behandlinger analyseres fra tilfelle til sak. Det er ingen klar veiledning i den spanske lovgivningen om MVA-behandling av bonuspoeng / kreditter gitt som en del av e-gambling-aktiviteter, og slik behandling bor analyseres fra tilfelle til sak.

Vanligvis er «spill av sjanse» -tjenester, enten de blir lansert online eller i butikk, unntatt leveranser til mva-formal uten rett til a legge inn mva-fradrag. Et spill av sjanse er vanligvis forstatt i Storbritannia som enten et spill av:

-heldig sjanse, for eksempel terning eller roulette, hvor resultatet ikke kan pavirkes av spilleren, eller.

chance og dyktighet kombinert, for eksempel whist eller gummi bro, hvor spilleren enten ikke kan eliminere sjanse eller kan bare gjore det ved a utove superlative ferdigheter.Bonus poeng / kreditter gitt som en del av e-gambling aktiviteter er ikke en levering for moms formal sa Det er ingen moms pa disse belopene (selv om spillplikter kan gjelde avhengig av type produkt).

Det oppgitte malet med portalen er a gi en oppsummeringsdatabase av visse mva-regler til bedrifter som opererer i forskjellige medlemsstater for a lette driften av dem med konsekvensen at etterlevelseskostnadene vil bli redusert. Det anbefales likevel at for en riktig analyse av mva-reglene som de gjelder for en tilfelle, bor det soktes riktig rad. Dette er enda mer i spill / gambling scenen hvor momsfritakelsen ikke blir brukt jevnt over hele EU. med enkelte medlemsstater beskatning av visse i-gaming-tjenester, andre gjor det betinget av at nasjonale regler oppfylles, mens andre fremdeles forbyder visse i-gaming-aktiviteter innenfor deres jurisdiksjoner. KPMG er glade for a gi rad og bista i saken gjennom spill- og indirekte skattespesialister og nettverk av kontorer over hele Europa. Skulle du trenge ytterligere informasjon om hvordan denne utviklingen kan pavirke din virksomhet i bestemte jurisdiksjoner, eller for a diskutere andre mva ; vennligst ta kontakt med oss.

� 2018 KPMG, et sivilt partnerskap i Malta og et medlemsfirma i KPMG-nettverket av uavhengige medlemsbedrifter tilknyttet KPMG International Cooperative («KPMG International»), en sveitsisk enhet. Alle rettigheter reservert.

Koble til oss.

Finn kontorlokasjoner kpmg.findOfficeLocations Send oss e-post kpmg.emailUs Social media @ KPMG kpmg.socialMedia.

Foresporsel om forslag.

Juridisk personvern Tilgjengelighet Sidekart Hjelp Kontakt Ordliste Juridisk hjelp Personvern Kontakt Tilgjengelighet Ordliste Nettstedkart.

� 2018 KPMG International Cooperative («KPMG International»), en sveitsisk enhet. Medlemskap i KPMGs nettverk av uavhengige firmaer er tilknyttet KPMG International. KPMG International tilbyr ingen klienttjenester. Ingen medlemsfirma har noen myndighet til a forplikte eller binde KPMG International eller andre medlemsfirmaer vis- vis tredjeparter, og KPMG International har heller ikke noen slik myndighet til a forplikte eller binde ethvert medlemsfirma. Alle rettigheter reservert.