Iata slot koordineringskalender

Iata slot koordineringskalender h1>

Dubai Airshow 2015 pagar i Dubai World Central fra 8. november til november.

Kjorer fra sondag til torsdag og tiltrekker seg alle store internasjonale aktorer innen luftfart, arrangementet har blitt en hovedrolle for luftfartskalenderen siden innvielsesaret 1986.

Den fem-dagers hendelsen forventes a overga tilstedev relsen av tidligere ar, da den sementer sitt rykte som en av de fem beste flyreshowene i verden.

Her er noen viktige opplysninger for alle som planlegger en tur til Dubai for DXB Airshow 2015.

De planlagte datoene for Dubai Airshow 2015 er fra 04-12 november 2015, som inkluderer treningsdager, repetisjoner og Airshow-dagene. Airshowet vil bli avholdt fra 8. til 12. november 2015, inkludert. En full repetisjon finner sted den 7. november 2015.

Lufthavnsavslutning:

Al Maktoum International Airport (OMDW) vil bli stengt for alle start og landinger for all ikke-Airshow-trafikk i folgende tidspunkter (UTC):

04 & ndash; 06 NOV 2015.

08 & ndash; 12 NOV 2015.

Ikke-Airshow-trafikk som har til hensikt a forlate OMDW skal planlegge a v re i luften minst 15 minutter for lukningen av flyplassen, derfor bor klaring til start og taxi bli forespurt i trad med denne tidsbegrensningen. Ankomst fly med et ETA innen 15 minutter for sluttidspunktet kan ikke aksepteres.

Flytrafikbegrensninger under lukkingstider:

Med unntak av de flyene som deltar i Airshow og med det formal a praktisere og validere skjermer, blir OMDW stengt for landinger og start for alle fly under lukkingstiden (se tabell over).

1. Ankommer trafikk.

Ankommer trafikk til OMDW bor forvente a holde pa BUBIN eller DESDI og vil bli utstedt forventet tiln rmingstider (EAT) av Emirates ACC.

2. Avreise Trafikk.

Trafikk som planlegges a avreise i lopet av praksis eller validering, vil starte oppstartet til gjenapning eller umiddelbart for gjenapning.

Mens displayfly utforer praksis eller valideringsfly, vil andre flytaxi for avgang holdes fri for «Display Box & rsquo ;.

3. Oppl ring og VFR-fly.

IFR- og / eller VFR-treningsflyvninger vil ikke bli tillatt i Dubai CTA under praksis, validering, repetisjon og Airshow-tider.

4. Luftrom.

Et midlertidig begrenset omrade vil bli etablert i lopet av lukningsperioder.

Begrenset omrade ligger innenfor en sirkel med radius 5 NM, sentrert midt pa displayboksen 245325N 0551106E.

Display boks vedlagt i folgende koordinater:

Omradet vil strekke seg fra overflaten til 10.000 FT AMSL.

Nar det er aktivt, vil oppforing bli godkjent av Airshow Flying Control Committee. Avgang og landing vil v re begrenset til fly som deltar i Airshow.

Vis Flying.

Kommersielle bevegelser for og etter den flygende skjermen vil bruke baneretningen som deklarert pa ATIS og som anbefalt av ATC.

Under visningsflyvning gjelder folgende restriksjoner:

Fly vil ikke ha lov til a komme inn i 5 NM-begrenset omrade (figur 1). Kjoretoy og fly vil ikke ha lov til a ga inn i rullebanen og sidebegrensene til skjermboksen.

Helikoptre.

Helikopteroperasjoner vil ikke bli tillatt i lopet av skjermaktiviteten.

Spilleprosedyrer.

Dubai Airshow 2015 – Utstillingsplanleggingskrav.

Al Maktoum International Airport (OMDW) er utpekt som IATA Level 2 Airport. Alle utstillingsfly er derfor palagt a folge planleggingsprosedyrene som nevnt nedenfor.

Fullmakter.

1. Dubai Civil Aviation Authority (DCAA) – Landing og trafikk rettigheter tillatelse.

2. Flyplasskoordinering Limited (ACL) – Koordinert spilleautomat.

Operatorer skal ikke ha lov til a operere til eller fra OMDW uten a fa bekreftede spor fra Airport Coordination Limited (ACL).

ACL Slot Authority.

Spilleautoritet gir tillatelse til a operere pa en bestemt dato og en bestemt tid og inkluderer tid pa bakken. Slot ganger er pa / av blokkertider.

Spilleforesporsler om utstillerens fly vil bli behandlet etter 1. september 2015, pa en forst til molle basis. Alle spilleautomater bor avtales og ferdigstilles innen 1. november 2015.

Foresporsler skal sendes til ACLs foresporsels-e-postadresse som beskrevet nedenfor ved hjelp av IATA SSIM kapittel 6-formatet. Hvis du ikke er vant til SSIM, send en ferdig Slot Request Form til e-postadressen nedenfor. V r oppmerksom pa at manuell behandlingstid for Slot Request-skjemaet kan resultere i lavere prioritet i slot-tildeling. Alle foresporsler ma inkludere ankomst- og avreiseinformasjon.

Nar du planlegger flyene dine, vennligst unnga folgende tider. Dette vil bidra til at effekten av rullebanestenger pa daglige planlagte operasjoner minimeres, og det vil v re en bedre sjanse for at de forespurte tider blir bekreftet.

(Alle tider i UTC):

04 – 06 Nov 2015.

Ankomster: 0450 – 0905 og 0950 -1405.

Avganger: 0440-0845 og 0940 -1345.

07 – 12 Nov 2015.

Ankomster: 0850 – 1405.

Avganger: 0840 – 1345.

Bruk av Al Maktoum International (OMDW) som en alternativ.

Operatorer far beskjed om at OMDW ikke skal utpekes som en alternativ i lopet av en periode der 5 NM midlertidig begrenset omrade er aktiv.

Operatorer anbefales a sjekke AIP Supplements og NOTAM pa dagene for og under Airshow-perioden.

OMDB & ndash; Dubai internasjonale flyplass.

UAE overflyttingstillatelser er ikke pakrevet / landingsrettigheter kreves.

Ikke-planlagte kommersielle flyreiser:

UAE overflyttingstillatelser er ikke pakrevet / landingsrettigheter kreves.

&okse; UAS tilbyr tilforsel via lastebilbrowser og hydrantbrensel levering.

&okse; JET A1 lett tilgjengelig.

UAE overflyttingstillatelser er ikke pakrevd / det er nodvendig med landingsrettigheter.

Ikke-planlagte kommersielle flyvninger:

UAE overflyttingstillatelser er ikke pakrevd / det er nodvendig med landingsrettigheter.

&okse; UAS tilbyr tilforsel via lastebilbrowser og hydrantbrensel levering.

&okse; JET A1 lett tilgjengelig.

Innvandring.

Hver nasjonalitet vil bli sjekket ved oppforing.

V r oppmerksom pa: Den generelle sivile luftfart i UAE (GCAA) har innfort et obligatorisk krav til forhandsinformasjon for passasjerer (API) for alle passasjerer og mannskap som kommer til, og kommer fra, UAE.

Et pass og et visum for ankomst kreves.

Innehavere av vanlig pass og en kopi av forhandsordnet visum kan fa visum ved ankomst, forutsatt at passet er gyldig minst seks maneder ved ankomst.

Forhandsbestemt visum ma deponeres av sponsoren til Utlendingsmyndigheten og kan utstedes for enten 96 timer, 14 eller 30 dager.

Deportasjon pa samme fly vil folge hvis sponsoren eller en representant ikke er til stede ved ankomst av passasjeren pa flyplassen.

E-visum kan fas via www.ednrd.ae – disse visumene er gyldige for oppforing pa en hvilken som helst internasjonal flyplass i UAE.

Flyselskaper kan sjekke gyldigheten av et e-visum pa samme sted ved a klikke pa «Query DNRD APP» -knappen.

Folgende bor tas hensyn til selv om du har visum:

Alle besokende ma ha dokumenter for a bevise sin neste destinasjon og ha en sponsor i UAE for a dekke oppholdet.

Merk: Besokende som ikke holder tilbake / videre billetter, kan nektes oppforing.

Et pass og visum kreves.

Innehavere av normalt eller akuttpass utstedt til EU-borgere kan fa visum ved ankomst for maksimalt opphold pa 30 dager, gratis.

E-visum kan fas via www.ednrd.ae – disse visumene er gyldige for oppforing pa en hvilken som helst internasjonal flyplass i UAE.

Flyselskaper kan sjekke gyldigheten av et e-visum pa samme sted ved a klikke pa «Query DNRD APP» -knappen.

Merk: Besokende som ikke holder tilbake / videre billetter, kan nektes oppforing.

&okse; 400 sigaretter og sigarer til en maksimumsverdi pa AED 3000 og 2 kg tobakk (gjelder ikke for snuff eller tau tobakk)

&okse; Parfymer eller andre gaver til personlig bruk, til en verdi av AED 3000.

&okse; Alkoholholdige drikker: Abu Dhabi og Fujairah – 4 liter av noe slags alkohol for ikke-muslimske passasjerer; Dubai-24 bokser ol eller 4 liter av enhver annen form for alkohol; Sharjah – 2 liter alkohol og ett tilfelle ol.

&okse; Alle friske matvarer som frukt, gronnsaker, meieriprodukter, fisk, sjomat, kjott og matvarer fra Japan med gyldighetsperiode pa mindre enn 2 uker.

&okse; Matvarer, unntatt fersk mat, med gyldighet over 2 uker er tillatt, nar de ledsages av et stralingsklarasjonsbevis utstedt av de japanske helseforetakene.

I Abu Dhabi og Fujairah:

&okse; Frukt og gronnsaker fra kolerainfiserte omrader, dyrket perler.

I Dubai og Sharjah:

&okse; Uncooked, spiselig sjomat, frukt og gronnsaker fra kolerainfiserte omrader.

Merk: Import av levende og dode fugler (og avledede produkter) er forbudt fra alle asiatiske land, Egypt, Irak, Libanon, Jordan, Syria, Tunisia og andre land som kan bli pavirket av fugleinfluensa. For fugler i transitt, fra alle andre land, er det nodvendig med transittillatelse.

&okse; Bevis for kjop er nodvendig for store mengder kontanter, gull og smykker.

Bagasjerom.

Bagasjen ma slettes ved forste inngangspunkt.

Hvis du transiterer innen 24 timer og ikke gar gjennom skikker. I dette tilfellet kan bagasje oppbevares for fortolling i opptil 24 timer hvis du onsker a forlate transittomradet, forutsatt at bagasjen er interlinert til sluttdestinasjonen.

I Dubai kan bagasjen ogsa lagres av handteringsagenten (DNATA) i mer enn 24 timer. En avgift pa AED 10 per stykke bagasje gjelder.

Dubai flyplass tilbyr ogsa en tjeneste for passasjerer som fortsetter reisen innen 24 timer og holder separate billetter til sluttdestinasjon. Denne tjenesten gir bagasjeoverforing pa passasjerens vegne, slik at de ikke trenger a rydde pass / tollkontroll. Et gebyr pa AED 300 per passasjer gjelder.

Flyplass ombordstigningsskatt.

Ingen flygebyr belastes pa passasjerer.

Den lokale valutaen er United Arab Emirates Dirham (AED)

Import av lokal eller utenlandsk valuta er tillatt, men hvis dette belopet overstiger AED 100 000 (eller tilsvarende belop), ma det deklareres ved ankomst. Ingen restriksjoner gjelder for eksport.

Ground Transport.

Dubai er godt betjent av Dubai Taxi Corporation.

Se billettkalkulatoren pa www.dubaitaxi.ae.

Overnatting.

Vi anbefaler a bestille hotelllovernatting i Dubai Marina-omradet for a spare pa pendlingstid.