JDK-avhengigheter i modul.xml fungerer ikke # 46.

JDK-avhengigheter i modul.xml fungerer ikke # 46.

quintesse kommenterte 9 okt 2013.

Legge til en avhengighet som:

til en module.xml-fil virker ikke, noe som resulterer i feil som:

CMR prover a bruke `javax.xml.parsers` og feiler # 38.

FroMage kommenterte 6 november 2013.

Har du ikke fikset dette allerede?

FroMage kommenterte 6 november 2013.

Ah nei jeg antar det ikke. Vel, med mindre @alesj kan fikse dette i dag, ma vi leve uten det.

alesj kommenterte 6 november 2013.

Har du en test for a reprodusere dette?

alesj kommenterte 6 november 2013.

javax.xml :: 7 – dette er Ceylon eneste forestilling.

For du kommer inn i CeylonModuleLoader, kan du ikke vite om dette.

Maten du loser dette pa er a ha sakalt «system» -modul,

som utsetter denne pakken (e).

La meg sjekke om vi allerede har noe sant.

alesj kommenterte 6 november 2013.

Dette er hva jeg tar om:

. som allerede er i CMR.

FroMage kommenterte 6 november 2013.

OK, sa du sier at dette problemet bare gjelder for vare moduler, ikke for andre moduler lastet av ceylon-kode som vil ha module.xml-filer?

quintesse kommenterte 6 november 2013.

@alesj Det er et Ceylon-eneste begrep, men vi vil gjerne integrere den pa en eller annen mate med kjoretiden. Ellers har vi to forskjellige systemer: folk kan importere java.base «7» i module.ceylon-filer, men kan ikke gjore det samme i module.xml eller module.properties-filer.

Klassen com.redhat.ceylon.cmr.api.JDKUtils har alle funksjonene som er nodvendige for a se opp pakkene som tilhorer et modulnavn som java.base.

alesj kommenterte 6 november 2013.

Runtime, CMR, etc bruker ogsa JBoss Modules til a «sette sammen» seg selv – men bare ved hjelp av standard JBoss Modules-ting, ganske mye som Wildfly. Derfor vet det bare standard module.xml ting.

Mens Ceylon-moduler lastes av egendefinert ModuleLoader, CeylonModuleLoader.

Hvor import / avhengighet kommer fra, spiller ingen rolle; kan v re ceylon.import, module.xml, module.properties, etc.

Enhver Ceylon-modul vil forsta ‘java.base 7’.

For a ha dette for, ville du ha et problem med kylling-n-egg. 😉

alesj kommenterte 6 november 2013.

quintesse kommenterte 6 november 2013.

Vel JDKUtils er helt uavhengige fra Ceylon, sa jeg ser ikke hvorfor pa samme mate som vi har var egen module.properties-leser, vi kunne ikke ha var egen XML-leser som bare blir en import som java.base / 7 inn i passende ExportPath-pakallinger. (ikke si at vi kan gjore det na, det kan ta litt tid, men jeg ser ikke hvorfor det ikke kan gjores).

FroMage kommenterte 6 november 2013.

OK, sa god nok, dette er ikke sa viktig hvis det bare gjelder vare bootstrap-moduler.

FroMage kommenterte 6 november 2013.

Selv om det kanskje bryter opp ting for ceylon-moduler som importerer vare bootstrap-moduler?

FroMage kommenterte 6 november 2013.

Som i, vil Ceylon-modulen som importerer en av vare bootstrap-moduler, se pa den delte importen, og hvor den skal se noe som java.base / 7 vil det se hva?

quintesse kommenterte 6 november 2013.

Nei, det vil ikke se dem fordi vi ikke har dem definert. Det er derfor det er en mindre enn ideell losning hva vi har na. Ingenting virkelig stort tror jeg, men egentlig ikke riktig heller.

gavinking kommenterte 6 november 2013.

Selv om det kanskje bryter opp ting for ceylon-moduler som importerer vare bootstrap-moduler?

alesj kommenterte 7 november 2013.

Det burde ikke rote ting opp imo, da klassen (loader) burde v re den samme – systemet klasselaster.

FroMage kommenterte 8 november 2013.

Jeg mener, de vil ikke se at modulene er avhengige av JDK ting, men dette slipper til 1.1 uansett.

alesj kommenterte 8 november 2013.

de vil ikke se at modulene avhenger av JDK ting.

Hva mener du med dette?

quintesse kommenterte 13. juni 2014.

Hva mener du med dette?

Det betyr at hvis du ber om modulens avhengigheter, vil «javax.xml / 7» ikke v re en del av det.

alesj kommenterte 17. juni 2014.

Det avhenger av hvem som bruker denne modulen.xml.

Hvis det er JBoss Modules direkte, ma du bruke den systemeksportfunksjonen – se CMR ‘module.xml i Runtime.

Hvis det er Ceylon, sa burde det fungere, da CeylonModuleLoader har de halvharde kodede.

FroMage kommenterte 25 september 2014.

Flytter til 1,2, dessverre.

JDK-avhengigheter i module.xml fungerer ikke # 4841.

&kopiere; 2018 GitHub, Inc. Vilkar Personvern Sikkerhetsstatus Hjelp.

Du kan ikke utfore denne handlingen pa dette tidspunktet.

Du logget pa med en annen fane eller et vindu. Oppdater for a oppdatere okten din. Du logget ut i en annen kategori eller et vindu. Oppdater for a oppdatere okten din.