Lenovo H430 brukerhandbok.

Lenovo H430 brukerhandbok.

Se ogsa for Lenovo H430.

Beslektede handboker for Lenovo H430.

Sammendrag av innhold for Lenovo H430.

Side 1: Brukerhandbok.

Maskintype: 10080/3099/1194 10091/2558/1196 H4 Series Brukerhandbok Versjon 4.0 2012.08 31502581.

Side 2: Viktig sikkerhetsinformasjon.

Oppmerksomhet: V r oppmerksom pa mulig skade pa programmer, enheter eller data. Merk: V r oppmerksom pa denne viktige informasjonen. & # XA9; Copyright Lenovo 2012. Alle rettigheter reservert. BEGRENSET OG BEGRENSET RETTIGHET MEDDELELSE: Hvis data eller programvare leveres i henhold til General Services Administration & # x201C; GSA & # x201D; kontrakt, bruk, reproduksjon eller.

Side 4: Innholdsfortegnelse.

Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon Bruke datamaskinens maskinvare. 1 Forsiden av chassiset. 2 Bakfra av chassiset. 3 Koble til datamaskinen. 5 5.1 Lydkonfigurasjonsinstruksjon. 7 Koble til stromledningen. 8 Slik spiller du Blu-ray-plater (kun utvalgte modeller). 8 Kablet tastatur (kun utvalgte modeller). 9 Koble til Internett. 9 Bruke Windows 8.

Side 5: Innholdsfortegnelse.

Feilsokingsproblemer med optiske stasjoner og harddisker. 23 Spesielle hensyn til feilsoking av Windows. 24 Windows Hjelp og stotte. 24 BIOS oppsettverktoy. 25 Utfore daglige vedlikeholdsoppgaver. 25 Handbok for maskinvareutskifting. 27 steder. 31 Bytte ut maskinvare. 34 Tillegg. 48 Erkl ring. 48 varemerker. 49 Energy Star Statement. 50.

Side 6: Bruke datamaskinens maskinvare.

Bruke datamaskinens maskinvare Dette kapittelet inneholder folgende emner: & # xF0D8; Introduksjon til datamaskinens maskinvare & # xF0D8; Informasjon om datamaskinforbindelser Merk: Beskrivelsene i dette kapittelet kan variere fra datamaskinen din, avhengig av datamodell og konfigurasjon. Brukerhandboken.

Side 7: Utsikt over chassiset.

Forsiden av chassiset OBS! Pass pa at du ikke sperrer noen ventilasjonsapninger pa datamaskinen. Blokkerte luftventiler kan forarsake termiske problemer. Strombryter Optisk stasjon (kun utvalgte modeller) Minnekortleser (kun pa enkelte modeller) USB-kontakt (2) Hodetelefonkontakt Mikrofonkontakt Merk: Denne datamaskinen kan bare plasseres i vertikal stilling.

Side 8: Bakfra av chassiset.

(Hvis konfigurasjonen bakfra i dette kapittelet er forskjellig fra din faktiske datamaskin, bor konfigurasjonen av baksiden av den faktiske datamaskinen din tas som endelig og bindende.) Lenovo H430 Spenningsvelger (kun utvalgte modeller) Stromkontakt PS / 2-tastaturkontakt (kun utvalgte modeller)

Lydutgangskontakt Lydinngangskontakt Frittstaende grafikkort (kun utvalgte modeller) Utvidelseskortspor (tilgangskoblinger for alle installerte PCI-ekspreskort) Lenovo H415 Spenningsvelger (kun utvalgte modeller) Stromkontakt Innebygd VGA-kontakt (valgt) kun modeller) HDMI-kontakt (kun utvalgte modeller)

Side 10: Koble til datamaskinen.

Audio-inngangskontakt PCI Express X 16-grafikkortspor (noen modeller er utstyrt med grafikkort) PCI Express X 1-adapterspor (noen modeller er utstyrt med et WIFI-kort eller TV-tunerkort) Koble til datamaskinen Bruk folgende informasjon nar koble til datamaskinen din. & # X2022 ;.

Side 11: Grunnleggende koblingsinstruksjoner.

Grunnleggende koblingsinstruksjoner Koblingsbeskrivelse Mikrofon Bruk denne kontakten for a koble en mikrofon til datamaskinen nar du vil ta opp lyd eller hvis du bruker talegjenkjenningssoftware. Hodetelefon Bruk denne kontakten for a koble hodetelefoner til datamaskinen nar du vil lytte til musikk eller andre lyder uten a forstyrre noen.

Side 12: Lydkonfigurasjonsinstruksjon.

5.1 Lydkonfigurasjonsinstruksjon (Disse instruksjonene er kun for modeller hvis hovedkort stotter lydtransformasjon fra 2,0 stereolyd til 5.1 surroundlyd.) Denne datamodellen stotter omformende stereolyd til 5.1 surroundlyd. Bruk folgende guider nar du kobler til 5.1 surround-lydenheten. Bla linjeinngangskontakt Surround Gronn linjeutgang.

Side 13: Koble til stromledningen, Slik spiller du Blu-ray-plater (kun utvalgte modeller)

Koble til stromkabelen Slik spiller du Blu-ray-plater (kun utvalgte modeller) Kontroller kontaktene som er tilgjengelige pa datamaskinen og skjermen, og velg en passende kabel i henhold til tabellen nedenfor. Andre typer kabler oppfyller ikke kravene til Blu-ray-standarden. Du ma kjope kabelen separat hvis datamaskinen ikke er utstyrt med tilhorende kabel.

Side 14: Kablet tastatur (kun utvalgte modeller), Koble til Internett.

Kablet tastatur (kun utvalgte modeller) LVT & # x2014; & # x2014; Nar du har skrevet inn Windows, trykker du pa denne tasten for a starte LVT-programmet (Lenovo Vantage Technology), Lenovos forhandsdefinerte hjemmeprogramvare. I tillegg til sine egne funksjoner, vil LVT-programmet tillate deg a starte annen Windows-kompatibel programvare som er spesielt konfigurert til a kjore pa denne datamodellen.

Side 16: Bruke Windows 8.

Bruke Windows 8 Dette kapittelet inneholder folgende emner: & # xF0D8; Bytter mellom de viktigste Windows 8 grensesnittene & # xF0D8; The Charms Bar & # xF0D8; Sla av datamaskinen & # xF0D8; Bytter mellom apper & # xF0D8; Lukker en app & # xF0D8; A apne andre systemprogrammer & # xF0D8; Windows Hjelp og stotte Viktig: Windows 8-operativsystemet leveres av Microsoft Corporation.

Side 17: Bytte mellom hovedgrensesnittene for hovedvindu 8, Charms Bar, Sla av datamaskinen.

Bytte mellom de viktigste Windows 8-grensesnittene Windows 8 kommer med to hovedbrukergrensesnitt: Startskjermen og Windows-skrivebordet. For a bytte fra startskjermen til Windows-skrivebordet gjor du ett av folgende: & # x2022; Velg Windows-skrivebordet pa startskjermbildet. & # X2022 ;.

Side 18: Lukke en app, apne andre systemprogrammer, Windows Hjelp og stotte.

Lukke en app For a lukke en app gjor du ett av folgende: & # x2022; Flytt markoren til overste venstre hjorne av skjermen. Nar miniatyrbildet vises, drar du det til bunnen av skjermen. & # X2022; Trekk inn fra toppen av skjermen. Nar appsiden blir mindre, dra den til bunnen av skjermen.

Side 20: Bruke redningssystemet.

Bruke redningssystemet Dette kapittelet inneholder folgende emner: & # xF0D8; OneKey Recovery & # xF0D8; Driver og programinstallasjon Oppmerksomhet: Ved a bruke OneKey Recovery vil det fore til tap av data. & # X2022; Du kan gjenopprette maskinens C: -drift til fabrikkinnstillingene eller til siste systemstatusstatus ved hjelp av OneKey Recovery.

Side 21: Onekey Recovery.

Merk: Gjenopprettingsfilene og relevante data som brukes av redningssystemet, lagres i tjenestepartisjonen. Hvis servicepartisjonen er slettet eller skadet av en annen enn autorisert Lenovos servicepersonell, er Lenovo ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstar derfra pa noen mate.

Side 22: Driver og programinstallasjon.

Driver og Application Installasjon Funksjonen Driver og Application i redningssystemet gir brukeren mulighet til a installere alle Lenovo-programmene og driverne som ble levert sammen med Lenovo-maskinvaren, enkelt. Metode 1: Automatisk installasjon Trykk gjenta og slipp F2-tasten etter at du har slatt pa datamaskinen til Lenovo Rescue System apnes, og velg deretter Driver og programinstallasjon.

Side 24: Feilsoking og bekreftelse av oppsett.

Feilsoking og bekreftelse av oppsett Dette kapittelet inneholder folgende emne: & # xF0D8; Feilsoking og problemlosing Merk: Beskrivelsen av TV-tunerkortet i denne handboken gjelder bare for maskiner som har TV-tunerkortet. Det gjelder ikke maskiner som ikke har et TV-tunerkort.

Side 25: Feilsoking av displayproblemer.

Lose problemer Folg disse tipsene nar du feilsoker datamaskinen: & # x2022; Hvis du har lagt til eller fjernet en del for problemet startet, bor du gjennomga installasjonsprosedyrene for a sikre at delen er riktig installert. & # X2022; Hvis en ekstern enhet ikke virker, ma du kontrollere at enheten er riktig tilkoblet.

Side 26: Feilsoking av lydproblemer.

2. Flytt eventuelle forstyrrende enheter vekk fra datamaskinen. 3. Hvis problemet vedvarer, kontakt Lenovo Service. Feilsoking av lydproblemer Problem: Ingen lyd fra de integrerte hoyttalerne. Feilsoking og problemlosning: & # x2022 ;.

Side 27: Feilsoking av programvareproblemer.

Feilsoking av programvareproblemer Problem: Du kan ikke avslutte et lopende program normalt. Feilsoking og problemlosning: 1. Apne Oppgavebehandling-vinduet ved a trykke Ctrl, Alt og Delete samtidig. 2. Velg problemprogrammet, og klikk deretter Avslutt oppgave-knappen. Problem: Du ma installere eller avinstallere et program.

Side 28: Feilsokingsproblemer med optiske stasjoner og harddisker.

1. Kontroller om det er et ikon for optisk stasjon i ressursbehandleren til operativsystemet. Hvis ikke, start datamaskinen pa nytt. Hvis det fortsatt ikke er ikon, kontakt Lenovo Service. Ellers fortsett med neste trinn i denne prosedyren.

Side 29: Spesielle hensyn for a feilsoke Windows, Windows Hjelp og stotte.

Kapasiteten pa harddisken som beregnet ved hjelp av denne metoden kan v re litt forskjellig fra den faktiske kapasiteten pa grunn av avrundingen av totalsummene. Spesielle hensyn til feilsoking Windows Ta opp folgende informasjon, ettersom det kan v re nyttig senere nar du feilsoker systemproblemer: 1.

Side 30: Bios Setup Utility, utfore daglige vedlikeholdsoppgaver.

BIOS-oppsettverktoy Hva er BIOS-oppsettverktoyet? BIOS-oppsettverktoyet er ROM-basert programvare. Den kommuniserer grunnleggende datautlysninger og gir muligheter for a sette opp oppstartsenheter, sikkerhet, maskinvaremodus og andre preferanser. Hvordan kan jeg starte BIOS-oppsettverktoyet? Slik starter du BIOS-oppsettverktoyet: 1.

Folgende er generelle metoder for rengjoring av komponentene: & # x2022; Du kan bruke en myk klut til a fjerne stov pa overflaten av datamaskinen, skjermen, skriveren, hoyttalerne og musen. & # X2022; Du kan bruke stovsuger til a rengjore i ellers utilgjengelige hjorner. & # X2022 ;.

Side 32: Utskriftsveiledning for maskinvare.

Maskinvareutskriftsguide Dette kapittelet inneholder folgende emner: & # xF0D8; Finne komponenter & # xF0D8; Identifisere deler pa hovedkortet & # xF0D8; Fjerne datamaskindekselet & # xF0D8; Fjerne og erstatte frontdekselet & # xF0D8; Bytte ut en minnemodul & # xF0D8; Bytte ut harddisken & # xF0D8 ;.

Sikkerhets- og garantihandboken som fulgte med datamaskinen. Hvis du ikke lenger har denne kopien av Sikkerhets- og garantihandboken, kan du fa en online fra Support-nettstedet pa http://support.lenovo.com. Brukerhandboken.

Side 34: Tilleggsinformasjon Ressurser, Verktoy pakrevd.

& # X2022; Delerinformasjon & # x2022; Lenker til andre nyttige informasjonskilder For a fa tilgang til denne informasjonen, ga til http://support.lenovo.com. Verktoy kreves Hvis du vil demontere datamaskinen, trenger du folgende verktoy: & # x2022; Handledningsjordband og ledende matte for a forhindre elektrostatisk utladning & # x2022 ;.

Handtering av statisk folsomme enheter Statisk elektrisitet er ufarlig for deg, men det kan skade datamaskinens komponenter alvorlig. Nar du bytter ut en del, ma du ikke apne den antistatiske pakken som inneholder den nye delen til den defekte delen er fjernet fra datamaskinen, og du er klar til a installere den nye delen.

Side 36: Steder.

Steder Denne delen gir illustrasjoner for a finne de forskjellige kontaktene, kontrollene og komponentene til datamaskinen. For a fjerne datamaskindekselet, se & # x201C; Fjerne datamaskindekselet & # x201D ;. Finne komponenter Folgende illustrasjon hjelper deg med a finne de ulike komponentene i datamaskinen.

Side 37: Identifisere deler pa hovedkortet.

Den gir grunnleggende datafunksjoner og stotter en rekke enheter som er fabrikkinstallerte eller som du kan installere senere. Folgende illustrasjoner viser plasseringen av deler pa hovedkortet. Lenovo H430 Mikroprosessor og kjoleskinne Mikroprosessorviftekontakt.

Front-USB-kontakter (2) Front-lydkontakt PCI Express X 1-adapterkontakter (3) PCI Express X 16-adapterkontakt Systemviftekontakt 12 V-kontakt Lenovo H415 Mikroprosessor og kjoleribbe Mikroprosessorviftekontakt Minnekontakter (2) Varmevekslerkontakt Stromkontakt.

Side 39: Bytte ut maskinvare.

Vedlikeholdshandbok (HMM) for datamaskinen. For a fa kopier av Sikkerhets- og garantidokumentet eller HMM, ga til Support-webomradet pa http://support.lenovo.com Merk: Bruk kun deler levert av Lenovo. Fjerne datamaskindekselet Merk: Sla av datamaskinen og vent 3 til 5 minutter for a la den avkjoles for du fjerner dekselet.

5. Skyv datamaskindekselet pa baksiden av chassiset for a fjerne det. Merk: For denne prosedyren hjelper det a legge datamaskinen pa sin side. Brukerhandboken.

Side 41: Fjerne og erstatte Front Bezel.

Fjerne og bytte ut frontdeksel Slik fjerner du og bytter frontdeksel: 1. Fjern datamaskindekselet. Se & # x201C; Fjerne datamaskindekselet & # x201D ;. Merk: For denne prosedyren hjelper det a legge datamaskinen pa sin side. 2. Fjern frontdekselet ved a losne de tre plastflikene inne i chassiset og skyve forkretsen utover som vist.

Side 42: Bytte ut en minnemodul.

Vedlikeholdshandbok (HMM) for datamaskinen. For a fa kopier av sikkerhets- og garantiveiledningen eller HMM, ga til supportwebomradet pa http://support.lenovo.com. Slik erstatter du en minnemodul: 1. Fjern datamaskindekselet. Se & # x201C; Fjerne datamaskindekselet & # x201D ;.

Side 43: Bytte ut harddisken.

Vedlikeholdshandbok (HMM) for datamaskinen. For a fa kopier av sikkerhets- og garantiveiledningen eller HMM, ga til supportwebomradet pa http://support.lenovo.com. Slik bytter du ut harddisken: 1. Fjern datamaskindekselet. Se & # x201C; Fjerne datamaskindekselet & # x201D ;.

Side 44: Bytte ut en optisk stasjon.

Vedlikeholdshandbok (HMM) for datamaskinen. For a fa kopier av sikkerhets- og garantiveiledningen eller HMM, ga til supportwebomradet pa http://support.lenovo.com. Slik bytter du en optisk stasjon 1. Fjern datamaskindekselet. Se & # x201C; Fjerne datamaskindekselet & # x201D ;.

5. Skyv den optiske stasjonen rett ut av chassisets forside. 6. Skyv den nye optiske stasjonen inn i bukta fra baksiden til den klikker pa plass. 7. Fest den optiske stasjonen til bukta med de to skruene. 8.

Side 46: Bytte av kjoleflensmontering.

Vedlikeholdshandbok (HMM) for datamaskinen. For a fa kopier av Sikkerhets- og garantihandboken eller HMM, ga til Support-nettsiden pa: http://support.lenovo.com Slik bytter du kjoleflisaggregatet: 1. Fjern datamaskindekselet. Se & # x201C; Fjerne datamaskindekselet & # x201D ;.

7. Bruk termisk fettsproyte til a plassere fem fettfett pa toppen av mikroprosessoren. Hver fettfett skal v re 0,03 ml (3 kryss merker pa fett sproyten). 8. Monter kjoleflaten og viftenheten pa kjoleboylen. 9.

Side 48: Bytte ut en Pci eller Agp-adapter.

Vedlikeholdshandbok (HMM) for datamaskinen. For a fa kopier av Sikkerhets- og garantihandboken eller HMM, ga til Support-nettstedet pa: http://support.lenovo.com. Slik skifter du ut en adapter: 1. Fjern datamaskindekselet. Se & # x201C; Fjerne datamaskindekselet & # x201D ;.

3. Installer den nye adapteren i samme adapterkontakt. 4. Kontroller at adapteren er fullstendig satt inn i adapterkontakten. 5. Skru sperren i chassiset. 6. Ga til & # x201C; Fullfore installasjonen & # x201D ;. Brukerhandboken.

Side 50: Bytte tastatur og mus.

Vedlikeholdshandbok (HMM) for datamaskinen. For a fa kopier av sikkerhets- og garantiveiledningen eller HMM, ga til supportwebomradet pa http://support.lenovo.com. Slik erstatter du tastaturet: 1. Ta ut eventuelle medier (disker, CDer eller minnekort) fra stasjonene, sla av operativsystemet, og sla av datamaskinen og alle tilkoblede enheter.

Side 51: Fullfore installasjonen.

Fullfore installasjonen Etter at du har bytt ut deler eller deler, ma du lukke datamaskindekselet og koble til alle kablene, inkludert telefonlinjer og stromledninger. Noen deler krever at du bekrefter oppdatert informasjon i Setup Utility-programmet. Se & # x201C; Starte Setup Utility & # x201D ;.

& # x201C; Finne kontakter pa forsiden av datamaskinen & # x201D; og & # x201C; Finne kontakter pa baksiden av datamaskinen & # x201D ;. Merk: I de fleste omrader av verden krever Lenovo retur av den defekte CRU. Informasjon om dette vil komme med CRU eller vil komme noen dager etter at CRU ankommer.

Side 53: Erkl ring, Vedlegg.

Takk for at du bruker Lenovo-produkter. Les noye alle dokumenter som er levert med datamaskinen for du installerer og bruker produktet for forste gang. Lenovo er ikke ansvarlig for tap, unntatt nar det skyldes installasjon og drift utfort av Lenovos profesjonelle servicepersonell.

Side 54: Varemerker.

Phenom, AMD Sempron, Catalyst, Cool & # x2018; n & # x2019; Stille, CrossFire, PowerPlay, Radeon og The Ultimate Visual Experience er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. Andre firma-, produkt- eller servicenavn som refereres til her eller i andre Lenovo-publikasjoner, kan v re varemerker eller servicemerker til andre. Alle rettigheter reservert.

Side 55: Energy Star Statement.

For mer informasjon om ENERGY STAR, ga til: http://www.energystar.gov. Lenovo oppfordrer deg til a effektivisere energiforbruket som en integrert del av din daglige drift. For a hjelpe til med dette forsoket har Lenovo forhandsinnstilt folgende.

Side 56: Aktiverer Erp Compliance Mode.

Aktivere ErP-kompatibilitetsmodus Du kan aktivere energirelaterte produktdirektivets (ErP) compliance modus via Power-menyen i Setup Utility-programmet. Denne modusen reduserer stromforbruket nar datamaskinen er i ventemodus eller slatt av. For a aktivere ErP-kompatibilitetsmodus i Setup Utility-programmet, gjor du folgende: 1.