Mac Pro (sen 2013): Installere eller bytte minne.

Mac Pro (sen 2013): Installere eller bytte minne.

L r hvordan du fjerner og installerer minne pa riktig mate i Mac Pro (sen 2013).

Mac Pro (sen 2013) har fire oppgraderbare minnespor. Disse stotter opptil 64 GB minne nar alle fire sporene er fulle ved hjelp av 1866 MHz DDR3 ECC RDIMM.

For du oppgraderer minnet.

Pass pa at minnet du planlegger a bruke, er kompatibelt med datamaskinen. Mac Pro stotter bade ubufrede UDIMMer og registrerte RDIMMer, men det er viktig a ikke blande disse typer minne. DIMMer som ikke er riktig installert eller ikke oppfyller systemkravene, kan pavirke systemytelsen eller ikke bli gjenkjent.

Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente DIMMer. Du bor ikke bruke DIMMer fra eldre Mac Pro-datamaskiner i din nye Mac Pro. Du kan kjope Apple-merket minne ved a besoke en Apple-forhandler eller Apple-autorisert forhandler.

Fjerner og installerer minne.

Del 1: Fjern kapslingen.

For du apner Mac Pro, ma du sla den av ved a velge Sla av fra Apple-menyen ( ). Hvis datamaskinen er varm for beroring, vent ca 5-10 minutter for datamaskinen a kjole seg ned. Beror metallkapslingen pa utsiden av Mac Pro for a tomme statisk elektrisitet.

Viktig: Tom alltid statisk for du berorer deler eller installer komponenter inne i Mac Pro. For a unnga a generere statisk, flytt ikke rundt i rommet til du er ferdig med a installere minnet og skyv kabinettet tilbake pa datamaskinen.

Del 2: Fjerne eksisterende DIMMer.

Din Mac Pro leveres med DIMMer som allerede er installert i noen eller alle DIMM-sporene. For du oppgraderer minnet, ma du kanskje fjerne noen eller alle DIMMene. Se tabellen under for a finne ut hvordan Mac Pro er konfigurert og for a finne ut hvilke DIMMer du ma fjerne og erstatte for a opprettholde en anbefalt minnekonfigurasjon. Se de nummererte trinnene som folger med tabellen for a finne bestemte DIMM-spor.

Viktig: Alle DIMM er 1866MHz DDR3 ECC. Ikke bland UDIMM og RDIMM.

Fjern DIMMer med disse trinnene.

Det er totalt fire DIMM-spor. To er plassert til venstre og to er plassert til hoyre for Mac Pro I / O-panelet. Fa tilgang til DIMM-sporene ved hjelp av RAM-utloserhandtaket (identifisert med en hvit trekant (A) overst pa hver DIMM tilbake). Skyv og loft oppover pa spaken. Handtaket skal bevege seg bakover og opp, og frigjore DIMM-sporene for a svinge ut og gjore dem lett tilgjengelige. Ikke bruk overdreven kraft pa frigjoringsspaken, da du risikerer a skade lasen. Finn DIMM (e) du vil fjerne. Slots er nummerert 1-4 (B). Ved a bruke tommelen og pekefingeren fra hver hand, grip forsiktig DIMM i hver ende og fjern forsiktig DIMM ved a dra DIMM rett ut av DIMM-sporet. Ikke vri eller tvinge DIMM ut av stikkontakten, eller det kan oppsta skade. Fjern de ytre DIMMene forst for a gjore de indre DIMMene enklere a fjerne.

Del 3: Installere DIMMer.

Hver DIMM (F) har et hakk (E) som ma linje med nokkelen (D) inne i DIMM-sporet (C). Merk: Nokkelposisjonen er forskjellig pa hver side av datamaskinen.

Finn DIMM-sporet n rmest det indre av datamaskinen, og bekreft at ingen DIMM er der. Hvis det er tilgjengelig, bruk hermetisert luft for a blase stov og andre forurensninger ut av DIMM-sporet. Merk: Hold kanen vertikal for a unnga sproyting av drivmidler pa DIMM-sporene. Hold forsiktig DIMM-ender og sett den inn i sporet. Sorg for horisontal justering av DIMM for du bruker noen kraft. Sett inn DIMM i en vinkel som bestemmes av den apne DIMM-mekanismen. Sett forsiktig inntil den nederste kanten av DIMM berorer gullkontaktene, og bruk deretter mer kraft for a sette DIMM helt pa plass. IKKE tvinge DIMMET. Hvis DIMM ikke setter inn, ma du kontrollere at nokkelen (D) og hakk (E) er justert. Ikke stek DIMMEN i sittende stilling. Ikke sett inn DIMM mens DIMM-mekanismen er i last stilling. IKKE boy eller vri DIMM under innsetting. Trykk pa RAM-boksen igjen pa plass etter at du har installert alle DIMM-ene.

Del 4: Sett pa plass kabinettet igjen.

Forsiktig senk kabinettet over Mac Pro, v r forsiktig sa du ikke berorer noen av kretskortene. Du ma kanskje forsiktig skyve pa kabinettet for at den skal sitte helt.

Minnekontroll.

For a v re sikker pa at du har riktig installert minnet og at det er kjent av Mac Pro, folger du disse trinnene.

Fra Apple ( ) -menyen, velg Om denne Mac. Klikk pa Mer info. Et vindu med generell informasjon om din Mac vises.