Mc slotervaart geriatrie

Mc slotervaart geriatrie h1>

12255 resultater matcher dine kriterier jernstatus.

Vurdering av serumalbuminkonsentrasjon, lymfocyttall og prognostisk n ringsindeks kan forbedre prognostisering hos pasienter med myelofibrose.

Januar 2018.

Gravide modre er mer anemiske enn ammende modre, en komparativ tverrsnittsstudie, Bahir Dar, Etiopia.

Integrering og koordinering av omsorg mellom programmet Barn, spedbarn og barn og barneleger for a forbedre pasientbasert forebyggende omsorg for sunn vekst.

Januar 2018.

Effekter av bedtime periokul r og posterior cervikal kutan oppvarming pa sovnstatus hos voksne menn: En forelopig studie.

Terapeutisk tiln rming til pasienter med hjertesvikt med redusert utstotningsfraksjon og sluttstadiet nyresykdom.

Januar 2018 2 leser.

[Diagnose av anemi hos populasjoner i hoye hoyder].

Januar 2018.

[Biomarkorer av metabolisme og jernn ring].

Januar 2018.

Male deformerbarhet og rodcellets heterogenitet i blod ved ektacytometri.

Januar 2018.

Effekter av kaloribegrensning pluss fiskeolje-tilskudd pa unormale metabolske egenskaper og jernstatus for middelaldrende overvektige kvinner.

Januar 2018.

Reduksjon av skjelettmuskulatur i ungdomsmalene som b rer H63D-mutasjon i HFE-genet.

D-vitamin mangel og dets forhold til hjertejern og funksjon hos pasienter med transfusjonsavhengig thalassemi ved Chiang Mai Universitetssykehus.

Januar 2018.

Forsta determinanter for hemoglobin og jernstatus: Ungdoms-voksne kvinners sammenligninger i SANHANES-1.

Januar 2018.

Advocacy for forbedring av ern ring i de forste 1000 dagene for a stotte barndomsutvikling og voksenhelse.

Januar 2018.

Ablation av Hephaestin og Ceruloplasmin Resultater i Iron Akkumulering i Adipocytter og Type 2 Diabetes.

Januar 2018 1 Les.

Mikron ringspulver for a bekjempe anemi hos sma barn: fungerer de?

Januar 2018.

Subklinisk betennelse pavirker jern og vitamin A, men ikke sink status vurdering i senegalesiske barn og kambodsjanske barn og kvinner.

Januar 2018.

Vitamin D og jernmangel hos barn og ungdom med cerebral parese.

Januar 2018.

Diettkvalitet av pasienter med kronisk Chagas sykdom i et terti rt sykehus: en case-control studie.

Januar 2018.

Okt Plasmodium chabaudi malaria dodelighet hos mus med ern ringsmessig jernmangel kan reduseres ved kortsiktig adjungerende jerntilskudd.

Januar 2018.

Effekt av vitamin A-tilskudd pa jernstatus hos mennesker: en systematisk gjennomgang og meta-analyse.

Januar 2018.

Behandling av anemi hos pasienter med solide tumorer som mottar kjemoterapi ved palliativ innstilling: vanlig praksis versus retningslinjer.

Januar 2018.

Forening mellom Haem og ikke-Haem jerninntak og serumferritin hos friske unge kvinner.

Januar 2018.

Spedbarnsutvikling ved 6 maneders alder i forhold til foringspraksis, jernstatus og vekst i et peri-urbane samfunn av Sor-Afrika.

Januar 2018 2 leser.

Er ledningsblod hepcidin pavirket av lavverdig akuttfasespons som oppstar under leveransen? En liten skala langsiktig studie.

Januar 2018 1 Les.

Hepcidinmangel og jernmangel endrer ikke tuberkulose-folsomhet i en murin M.tb infeksjonsmodell.

Ern ringsstatus for Bariatric Surgery Kandidater.

Januar 2018.

Okt niva av avanserte glykasjonsendeprodukter korrelerer positivt med jernoverbelastning og oksidative stressmarkorer hos pasienter med -thalassemia major.

Januar 2018 2 leser.

Vitamin og mineraltilskudd Bruk blant koreanske voksne: Baseline Data fra Trace Element Study of Korean Adults i Yeungnam Area.

Januar 2018.

Malaria og jernbelastning ved forste antenatalbesok i det sorlige Kivu, Demokratiske republikken Kongo: Er jerntilskudd trygg eller kan det v re skadelig.

Januar 2018.

Intensitet for kontakt med frontlinjearbeiderne og dens innflytelse pa moral og nyfodt helsearbeid: Tverrsnittundersokelse pa landsbygda Uttar Pradesh, India.

Januar 2018.

Nav rende utbredelse av intestinale parasittinfeksjoner og deres pavirkning pa hematologisk og ern ringsstatus blant Karen Hill stamme barn i Omkoi District, Chiang Mai-provinsen, Thailand.

Januar 2018 2 leser.

Arsens adsorbsjon og anleggsgjengelighet i en jordbruksjord som er bevattet med As-rik vann: Effekter av Fe-rike endringer og organiske og uorganiske gjodselstoffer.

Mars 2018 1 Les.

Hepcidin, opploselig transferrinreceptor og IL-6-niva hos overvektige barn og ungdom med og uten type 2 diabetes mellitus / nedsatt glukosetoleranse og deres tilknytning til obstruktiv sovnapne.

Januar 2018 3 leser.

Involvering av hepcidin i jernmetabolisme dysregulering i Gaucher sykdom.

Januar 2018.

Faktorer forbundet med villighet til a ta opp innendors restspray for a forhindre malaria i Tororo-distriktet, Uganda: en tverrsnittsstudie.

Januar 2018 2 leser.

BURDEN OG DETERMINANTE FAKTORER AV ANEMIERE V RENDE V RDIGE SKOLLEDNINGER I NORDVESTE ETHIOPIA: EN SAMMENLIGNINGSKRIVSDOKUMENTSTUDIE.

Bruk av livskvalitetskalaer med n ringsrelevans etter gastrektomi: en utfordring for a gi personlig behandling.

Desember 2017 1 Les.

Heme oxygenase-1 genetiske varianter og kongressen av hyperbilirubinemi hos afroamerikanske nyfodte.

Januar 2018 1 Les.

Kortikale og subkortiske morfometriske og jernforandringer i relapsing-Remitting Multiple Sclerosis og deres tilknytning med White Matter T2 Lesion Load: En 3-Tesla Magnetic Resonance Imaging Study.

Januar 2018 1 Les.

Fe (II) ionfrigjoring under endocytotisk opptak av jern visualisert ved en membranforankring Fe (II) fluorescerende probe.

Januar 2018 1 Les.

Hjertejernsavsetning i type 2 diabetes mellitus med og uten mild kognitiv svekkelse – en in vivo sensitivitets kartlegging studie.

Januar 2018 7 leser.

Vent litt? En observasjonell kohortstudie som sammenlignet jernforretninger hos friske svenske spedbarn ved 4 maneder etter 10, 60 og 180 sekunders navlestrengsklemming.

Desember 2017 1 Les.

Tumorkontroll ved hypoksispesifikke kjemotargeting av jernoksid nanopartikkel – Berberinkomplekser i en musemodell.

Desember 2017 2 leser.

Korrelasjon mellom konsentrasjonene av laktoferrin og noytrofilt gelatinase-assosiert lipokalin i mekonium.

Februar 2018.

Jernstatus i overvektige kvinner.

Desember 2017 1 Les.

Erytroferron og jernstatusparameternivaer hos pediatriske pasienter med jernmangelanemi.

Desember 2017 1 Les.

Har Mineral og Trace Element Innhold som palitelige markorer av n ringsstatus sammenlignet med serum nivaer av disse elementene hos barn nylig diagnostisert med inflammatorisk tarmsykdom.

Desember 2017 3 leser.

Jernbalanse og jerntilskudd for kvinnelig idrettsutover: En praktisk tiln rming.

Desember 2017 1 Les.

Fordelaktig bruk av serum ferritin og heme oxygenase-1 som biomarkorer i voksenoppstart Still’s disease: En multicenter retrospektiv studie.

Januar 2018 3 leser.

Litium: ett stoff, fem komplikasjoner.

PubFacts Top Author.

Dyptgaende data pa over 20 millioner PubMed sitater og vitenskapelige publikasjon forfattere.