Nyhetsutgivelse.

Nyhetsutgivelse.

DNR kunngjor nye spesielle fiskeregler.

28. desember 2015.

Etter offentlig gjennomgang som innpakket opp i lopet av hosten, vil fiskeforskriften endres pa 17 innsjoer og en strom som starter i mars, mens eksisterende forskrifter om fem innsjoer vil bli permanente, sa Minnesota Department of Natural Resources.

Endringene inneb rer tre typer forskrifter som er spesifikke for enkeltvann: nye forskrifter som enna ikke har v rt i kraft; endrede forskrifter som har v rt i kraft, men vil bli endret; og regelverk blir permanente som ble vurdert og vil na v re i kraft pa ubestemt tid.

«Vi lytter til publikum og vurderer biologisk informasjon fra vare fiskemalinger nar vi tar beslutninger om endringer i fiskeribestemmelsene,» sa Al Stevens, fiskeriforbruksradgiver med DNR. «Hvert ar lar vi publikum vite hvilke beslutninger som er gjort, slik at de vet resultatet av den offentlige prosessen og hvilke regler som vil endre seg.»

Birdseye Lake (Itasca County): Walleye 17 til 26 inches ma frigjores med en fisk som er lengre enn 26 tommer tillatt i en besittelse grense pa seks; ment a oke overflod av gytealderen, stabilisere reproduksjon og avslutte bolge-og-bust sykluser av walleye fiske suksess. Denne forskriften gjelder for Sand Lake og tilkoblet farvann (Birdseye, Portage og Little Sand Lakes).

Green Prairie Fish Lake (Morrison County): 10-fiskesekk grense pa solfisk; regulering gjennomgatt etter 10 ar for a vurdere hvor godt de ga kvalitet solfisk for sportsfiskere.

Little Sand Lake (Itasca County): Walleye 17 til 26 inches ma frigjores med en fisk lengre enn 26 inches tillatt i en besittelse grense pa seks; ment a oke overflod av gytealderen, stabilisere reproduksjon og avslutte bolge-og-bust sykluser av walleye fiske suksess. Denne forskriften gjelder for Sand Lake og tilkoblet farvann (Birdseye, Portage og Little Sand Lakes).

Long (Higgins) Lake (Morrison County): 10-fiskesekk grense pa solfisk; regulering gjennomgatt etter 10 ar for a vurdere hvor godt de ga kvalitet solfisk for sportsfiskere.

Maple Lake (Todd County): 10-fiskesekk grense pa solfisk; regulering gjennomgatt etter 10 ar for a vurdere hvor godt de ga kvalitet solfisk for sportsfiskere.

Moose Lake (Todd County): 10-fiskesekk grense pa solfisk; regulering gjennomgatt etter 10 ar for a vurdere hvor godt de ga kvalitet solfisk for sportsfiskere.

Platte Lake (Crow Wing County): 10-fiskesekk grense pa solfisk; regulering gjennomgatt etter 10 ar for a vurdere hvor godt de ga kvalitet solfisk for sportsfiskere.

Portage Lake (Itasca County): Walleye 17 til 26 inches ma frigjores med en fisk som er lengre enn 26 tommer tillatt i en besittelse grense pa seks; ment a oke overflod av gytealderen, stabilisere reproduksjon og avslutte bolge-og-bust sykluser av walleye fiske suksess. Denne forskriften gjelder for Sand Lake og tilkoblet farvann (Birdseye, Portage og Little Sand Lakes).

Sand Lake (Itasca County): Walleye 17 til 26 inches ma slippes ut med en fisk lengre enn 26 inches tillatt i en besittelse grense pa seks; ment a oke overflod av gytealderen, stabilisere reproduksjon og avslutte bolge-og-bust sykluser av walleye fiske suksess. Denne forskriften gjelder ogsa tilknyttede farvann (Birdseye, Portage og Little Sand Lakes).

Sullivan Lake (Crow Wing County): 10-fiskesekk grense pa solfisk; regulering gjennomgatt etter 10 ar for a vurdere hvor godt de ga kvalitet solfisk for sportsfiskere.

Blackwater Lake (Cass County): Bass 14 til 20 inches ma loses, en over 20 inches tillatt i besittelse; for tiden er det en 12-tommers maksimal storrelse grense pa bass. De eksisterende forskriftene arbeidet for a beskytte stor bass; Imidlertid vil avslappende regelverket tillate mer host mulighet, mens du fremdeles beskytter storre bass som er onsket for kvalitetsfiske.

Kabekona Lake (Hubbard County): Walleye 20 til 26 inches ma slippes, en lengre enn 26 inches tillatt i besittelse med en grense pa fire; regulering erstatter den 18- til 26-tommers beskyttede sporgrensen som har eksistert de siste 10 arene. Walleye-befolkningen i Kabekona er forbedret til det punktet at ytterligere innhostingsmuligheter kan gis ved a endre forskriften, som na stemmer overens med walleye-reguleringen pa Leech Lake, som er forbundet med en navigerbar kanal.

Mule Lake (Cass County): Bass 14 til 20 inches ma loses, en over 20 inches tillatt i besittelse; for tiden er det en 12-tommers maksimal storrelse grense pa bass. De eksisterende forskriftene arbeidet for a beskytte stor bass; Imidlertid vil avslappende regelverket tillate mer host mulighet, mens du fremdeles beskytter storre bass som er onsket for kvalitetsfiske.

North Turtle Lake (Otter Tail County): Bass 14 til 20 inches ma slippes, med en fisk som er lengre enn 20 inches tillatt i en besittelse grense pa seks; regulering avslappet fra den nav rende beskyttelsesplassen pa 12 til 20 tommer.

Pierz (Fish) Lake (Morrison County): Bass 14 til 20 inches ma slippes, med en fisk som er lengre enn 20 inches tillatt i en besittelse grense pa seks; regulering avslappet fra den nav rende beskyttelsesplassen pa 12 til 20 tommer.

Rainy Lake (Koochiching og St. Louis fylker): Walleye 18 til 26 inches ma slippes, en lengre enn 26 inches tillatt i besittelse; Regulering er avslappet fra det tidligere 17 til 28-tommers beskyttede spor posen grensen forblir fire walleye. Endring gir mulighet for flere hostemuligheter samtidig som det beskyttes gytendealderfisk. I de siste arene har slotgrensen pa Rainy konsekvent mott mal fastsatt for forskriften.

Vermillion River (Dakota County): Foreldreforskriften vil forandre seg i 2016, noe som gir storre mulighet til a hoste regnbueorret mens den videre beskytter en naturlig reproduksjonsbestandighet av trofestorrert orret. Med unntak av en 2 kilometer rekkevidde i byen Farmington, har hele 19,5 mil lange spesialreguleringssonen blitt forvaltet med fangstreguleringsregler for begge artene siden 2006. Imidlertid starter fiskefiskene fra neste var hosting regnbueorret langs hele det spesielle reguleringsomradet. Brown orret vil imidlertid fa ekstra beskyttelse da hele sone for regulering vil bli fangst og slipp bare. I tillegg vil sportsfiskere ha mulighet til a fiske for bade brune og regnbueorret senere inn i host med en fangst- og utgivelsessesong som strekker seg ut gjennom 15. oktober.

FORORDNINGER TURNING PERMANENT.

Battle Lake (Itasca County): Eksperimentelle bestemmelser om solfisk vil bli permanente spesielle bestemmelser. Redusert sekkegrense pa 10 solfisk ble vist for a ha effektivt opprettholdt kvalitetsbestanddeler av solfisk. Gjelder ogsa n rliggende Deer og Pickerel innsjoer.

Crooked Lake (Stearns County): Bassforskrifter har vist seg a forbedre bassens storrelse og blir permanent.

Deer Lake (Itasca County): Eksperimentelle bestemmelser om solfisk vil bli permanente spesielle bestemmelser. Redusert sekkegrense pa 10 solfisk ble vist for a ha effektivt opprettholdt kvalitetsbestanddeler av solfisk. Gjelder ogsa n rliggende Battle and Pickerel innsjoer.

Long Lake (Stearns County): Bassregler har vist seg a forbedre bassens storrelse og blir permanent.

Pickerel Lake (Itasca County): Eksperimentelle bestemmelser om solfisk vil bli permanente spesielle bestemmelser. Redusert sekkegrense pa 10 solfisk ble vist for a ha effektivt opprettholdt kvalitetsbestanddeler av solfisk. Gjelder ogsa n rliggende Battle and Deer Lakes.

Horseshoe Lake (Cass County): Spesielle bestemmelser om walleye, northern pike, bass og crappie vil bli droppet og ga tilbake til statewide reguleringen. Reguleringsmalene for a forbedre befolkningen for disse artene ble ikke oppnadd, sa spesielle begrensninger vil bli loftet. Den eksisterende femfiskbegrensningsbegrensningen pa solfisk arbeider imidlertid for a opprettholde kvalitetsstorrelser av solfisk, og reguleringen vil fortsatt v re pa plass.

OFFENTLIG PROSESS Spesielle regler som er spesifikke for enkeltvann har forrang i forhold til statlige regelverk. Spesielle forskrifter finner du i sin egen del av Minnesota Fishing Regulations heftet, og er lagt ut pa offentlig tilgang.

For endringer gjores, vurderer DNR hver regulering, deler det som er funnet i evalueringene og anglerundersokelsene, verter offentlige innmoter i host og omtaler kommentarer fra offentligheten om regelverket. Malene for individuelle sjoforvaltningsplaner vurderes ogsa.

«Et mal med spesielle bestemmelser er a forbedre fiskebestandene for a gjore fiske bedre eller mer b rekraftig. Sa vi trenger offentligheten til a fortelle oss hva de vil ha for prosessen a v re mest effektive, og vi verdsetter den innsatsen, sier Stevens.

For mer informasjon om spesielle eller eksperimentelle fiskeforskrifter, besok Fish Minnesota-siden.