Svensk slott stockholm

Svensk slott stockholm h1>

Huset omnodtes i 1559 som kungsgrd og ca 22 ar senere (1581) etter Johan III oppgraderte en stenbyggnad med torn, og samtidig fikk hun sitt navn etter Johans sonn, Katarina Jagellonica, som ved tilstedev relsen var dronning i landet.

Drottningholm dode av drottning Kristina, hennes halvfarbror Karl Karlsson Gyllenhielm, Kristinas mor Maria Eleonora og riksdrotsen Magnus Gabriel De la Gardie og dennes hustru Maria Eufrosyne av Pfalz. De siste dagene slottet slottet 1661 til riksdatter Hedvig Eleonora, som hadde det uheldige at huset la helt nytt allerede samme ar.

Nagra av slottets skulpturer fra krigsbyten fra Prag mens andre – bland dem Herkulesfontgarden og Neptunstatyn kommer fra Danmarks slott Frederiksborg. Manga utl�ndska og svenska kunstn�rer medvirkede i innredningen av slottet, som for eksempel David Kl�cker Ehrenstrahl som utforte dekorative, allegoriske sprak og Tessin d.y. som skapte en «fransk treddighet» med terrasser og dammar.

Foto tatt av meg 2007.

Slottet became stent and one of the most representative buildings in the Karolinska tid. Hedvig Eleonora tilbrakte dock ikke mye tid pa Drottningholm uten at hun var mest besokt Ulriksdal, hun viste en del av sin kunstsamling pa slottet, og ifolge inventariet 1719 var det 209 smelter dnr.

Foto tatt av meg 2007.

Under 1800-tallet furrste del ikke langt fra slottet til Oskar i 1846 satt i gang med en grundig renovering. «Rikssalen» ble bygget om jeg var en gull og matte byttes navn til Contemporainsalen pa grunn av alle de portrettene i helbildet av de europeiske regentene som var i rommet.

Derefter 1889-1890 gjennomforte restaureringer. Som en minnesrum er Karl XIV Johan sterkt «stensalen» med batalje- og ceremonimaligheter, som en mann som hadde en karolinsal med portrett av Karl XII og hans generaler. Oskar II la ogsa i en sal som kalles for «Oskarssalen».

Sedan 1935 av slottet statlig byggnadsminne og 1991 ble det oppfort FN-organet Unescos vrdrldsarvlista, som er mest beskyttede kulturarv som skal oppbevares for all framtid. Siden tidlig pa 1980-tallet har den svenske kongegruppen sitt hjem pa slottet.