Tonga-regjeringen nekter salg av orbitale spor.

Tonga-regjeringen nekter salg av orbitale spor.

Den tananske regjeringen sier krav fra Public Service Association som regjeringen har godkjent det direkte salg av to av Tongas banebrytelser er falske.

Transkripsjon.

Den tananske regjeringen sier krav fra Public Service Association som regjeringen har godkjent det direkte salg av to av Tongas banebrytelser er falske.

Regjeringen sier at AIT har laget et nytt arrangement som vil netto landet millioner.

Tongas PSA har bedt om at avtalen skal slettes. Det onsker ogsa en konstitusjon gjennomgang for a stoppe salget av nasjonale eiendeler uten godkjenning fra parlamentet. Ptils generalsekret r Mele ‘Amanaki sier at orbitale spor er nasjonale eiendeler.

MELE ‘AMANAKI: Orbitalsporet er en statlig eiendom. Dette salget ville v re et salg til en annen regjering for a eie rettighetene og ikke Tonga. Var bekymring er at dette er en eiendom i landet, og det burde ha fulgt den rette prosessen. Det burde ha v rt, etter godkjenning av kabinettet, at det burde v rt sendt til parlamentet for vurdering. Dette er landets eiendom, det er som vart land. Dette er vart rom.

Keith Moala, en tidligere satellitsystem ingenior sier at orbitale spor ikke bor betraktes som en del av landets eiendeler.

KEITH MOALA: Ingen land eier et banebrytende spor. Vi kan ikke eie den. Det er der for internasjonal bruk, det er der for menneskeheten. Nar vi sier a kjope eller selge orbitale spor, tror jeg ikke det er riktig ord a bruke her. Selvfolgelig gir vi bort vare rettigheter til sporet i bare en begrenset periode. Ingen kan eie orbitalspor pa ubestemt tid. Men du kan bare eie den i lopet av den tiden du sokte pa, og vedlikeholde den. Jeg tror det er hva folk skal forsta, det er bare salg av vare rettigheter til a bruke opp til den begrensede tiden vi sokte om. Og det er ikke en nasjonal ressurs, det er en internasjonal ressurs for alle a bruke.

Den internasjonale telekommunikasjonsunionen eller ITU er organisasjonen som tildeler banebrytelser til regjeringer eller andre organer. Talsmannen sier at orbital slots ikke kan kjopes, selges eller eies av noe land pa ubestemt tid. Yvon Henri sier i en uttalelse at orbital slots kun kan tildeles til registrerte medlemmer av ITU som soker om dem.

(Fra Yvon Henri erkl ring) ITUs grunnlov hindrer ikke overforing av satellitt nettverk mellom registrerte medlemmer. Men det ma v re sterke grunner, ellers kan overforingen tolkes som menneskehandel i den internasjonale banebrytelsen. Overforingen er et komplekst og sensitivt emne og kan inneb re enkle endringer i eierskapet til en satellitt. I noen tilfeller kan det ogsa inneb re ulike typer kommersielle arrangementer. Orbital slots er tildelt medlemmer i et begrenset antall ar, og medlemmer kan soke om a forny sine lisenser etter den tiden.

Tongas justisminister Clive Edwards sier at bade Ms Amanaki og opposisjonen MP ‘Akilisi Pohiva fortsetter a lofte problemet at orbitalsporene tilhorer Tonga, en uttalelse han sier er feil. I en uttalelse sier Edwards at den siste avtalen fra regjeringen i 2009 bekreftet en avtale mellom Tongasat og utenlandsk satellittfirma APT om a bruke de to sporene i en begrenset periode. Den nye avtalen betyr at Tongasat na skal overgi sine interesser i sporet tilbake til regjeringen.

[Fra Clive Edwards erkl ring]: Regjeringen mottok ikke inntekter fra orbitalsporene under den gamle avtalen med Tongasat. Men na vil regjeringen fa to transpondere med en inntekt pa 450 000 amerikanske dollar i aret og en annen betaling pa 2,6 millioner. Hvis transpondrene blir leid ut, og APT har fatt i oppdrag a gjore dette, vil den arlige omsetningen bli USD 1,2 millioner amerikanske dollar i aret de neste 25 arene.

Mr Edwards sier den nye avtalen vil sikre at millioner av dollar av inntekter forblir i landet. Han sier at Ms Amanaki gjor falske pastander mot regjeringen uten a forsta avtalen som er gjort.

For a legge inn innholdet pa din egen nettside, klipp og lim inn folgende: