Topp tips om 101-01 forberedelse eksamener.

Topp tips om 101-01 forberedelse eksamener.

I: 101-01 | Sist oppdatert: 19. september 2017.

& Starf; Pass pa din forste TRY & starf; 100% Money Back Guarantee & starf; Eksempler pa realistisk praksiseksamen.

Gratis umiddelbar nedlasting NY 101-01 eksamensdumper (PDF og VCE):

Riktig studieveiledning for Regenerate Riverbed Riverbed Certified Solutions Associate-sertifisert begynner med Riverbed 101-01-preparatprodukter som er designet for a levere de hoye 101-01-sporsmalene ved a gjore deg bestatt 101-01-testen ved forste gang. Prov gratis 101-01 demo akkurat na.

Q11. Hvilken av de folgende plattformene gir stotte for HighSpeed TCP?

A. Alle Steelhead moduler designet for store kontorer.

B. Alle modeller unntatt de stasjon re enhetene.

C. Alle apparatmodeller.

D. Bare mellomstore kontor.

E. Bare veldig store hvitevarer 80 kg eller hoyere.

Q12. Forutsatt at Steelhead-apparatet har en 250 GB datastore kapasitet, ved a aktivere RSP pa et stottet Steelhead-apparat hvilket av folgende ville v re sant:

A. Datastore kapasiteten vil krympe pa grunn av mengden plass brukt av RSP.

B. Datastore kapasiteten vil vokse pa grunn av mengden plass lagt til av RSP.

C. Datastore kapasiteten endres ikke.

D. Datastore kapasiteten ma reformateres.

Q13. Fordelene som tilbys av CIFS-applikasjonsnivaoptimaliseringene er:

A. Fjern protokollets chattiness fra det eksterne LAN.

B. Fjern protokollets chattiness fra datasenterets LAN.

C. Ok protokollets chattiness fra WAN.

D. Fjern protokollets chattiness fra WAN.

E. Krypter viktige data.

Q14. En kunde merker QoS mellom Steelhead apparater basert pa soknaden (portnummer) som brukes. Hva er den anbefalte WAN-synlighetsmodusen?

A. Korrekt adressering.

B. Port apenhet.

C. IPSec tunnelmodus.

Q15. Steelhead Mobile-klienten stottes pa folgende klientplattformer: (Velg 3)

Q16. Adgangskontrollalarm utloses nar et Steelhead-apparat moter:

A. Bandbreddeutnyttelse som overskrider modellens evner.

B. En rekke optimerte tilkoblinger som overskrider modellens evner.

C. En datastore som nettopp har nadd full kapasitet og ikke kan godta flere SDR-data.

D. Et problem som det ikke kan kontrollere, men er ikke sikkert hva det er.

Q17. Etter distribusjon av Steelhead-apparater, viser et visst sikkerhetskopieringsprogram darlig bandbreddereduksjon. Etter at du deaktiverte sikkerhetskopieringsprogrammet, har du en bandbreddereduksjonsstatistikk pa Steelhead-apparater som plutselig forbedrer seg betydelig. Hvilke av folgende er sannsynligvis arsaker til okt bandbreddereduksjon?

A. Den native komprimeringsalgoritmen til backup-applikasjonen kunne ikke komprimeres videre.

B. Programniva pa protokollet som brukes av sikkerhetskopieringsprogrammet, gjenkjennes ikke av Steelhead-apparatene.

C. Steelhead-apparatene kunne ikke effektivt utfore TCP-optimaliseringer.

D. Det bor ikke v re noen forskjell mellom komprimert og ukomprimert trafikk.

Q18. Hovedforskjellen mellom «Degraded» status og «Critical» status er:

A. Med degradert, har bare en alarm blitt utlost, mens med kritisk utlosning ble to eller flere alarmer utlost.

B. Med nedbrudd optimaliserer Steelhead-apparatet fortsatt trafikk, mens det med eller uten kritikk er mulig at Steelhead optimaliseres.

C. Med degradert, er det ingen optimalisering pa grunn av et programvareproblem, mens med kritisk det ikke er noen optimalisering pa grunn av et maskinvareproblem.

D. Med bade degradert og kritisk, optimaliseringsfunksjoner som normalt, men det er nodvendig med administrator oppmerksomhet.

Q19. En bruker laster ned en Microsoft PowerPoint-presentasjon fra en server over hele nettverket. Filen har blitt sett for av begge Steelhead-apparater som optimaliserer koblingen, og brukeren opplever derfor varm ytelse. En annen bruker pa samme kontor har en lokal kopi og legger til noen bilder og laster opp samme fil. Denne filoverforingen kan vurderes:

A. Kald, dataene beveger seg na i en annen retning, slik at Steelhead-apparatet trenger a gjenopprette dataene.

B. Kald, filen har blitt endret til filen ma lagres igjen.

C. Varm, alle dataene har blitt sett av Steelhead apparater for.

D. Varm, Transaksjonsforutsigelsesmodulen til Steelhead-apparatet kan registrere soknaden og akselerere overforingen.

E. Delvis varm, Steelhead-apparatene trenger bare a l re de nye dataene.

Q20. Det er mulig a sikkerhetskopiere RSP slots usinG. (Velg 2)