Ugl-spor

Ugl-spor h1>

For a sikre en konsekvent tilforsel av kvalitetsdeler til vart team av feltteknikere, opererer Servicenet et dedikert elektronisk reparasjonsanlegg. Vi tester og sertifiserer kvaliteten pa alle reparerte deler ved a bruke var test seng pa 50 spillmaskiner. Vart team av 4 elektroniske reparatorer har over 35 ars kombinert elektronikkopplevelse.

Gaming Services.

ServiceNet har et team av tjenester personlig dedikert til installasjon, reparasjon og vedlikehold av alt spillutstyr som drives i NZ klasse 4 spillbransjen. Dette hoyt profesjonelle teamet tilbyr for tiden over 5000 stykker spillutstyr plassert over hele Nordoya i bade Club og Trust-markedene. Hele vart team er sertifisert og trent i nedenstaende produkter.

IGT gaming maskiner Aristocrat spillmaskiner Stargames spillmaskiner Konami gaming maskiner Ainsworth spillmaskiner Translux jackpot systemer Paltronics jackpot og grafikk systemer Mikohn jackpot og grafikk systemer Fortune / Ezibalance jackpot og regnskapssystemer Ebet cashless og lojalitetssystemer ISIS Qcom sniffer systemer POMS Qcom sniffer systemer QEC� Qcom sniffer systemer.

I tillegg til de reaktive sammenbruddstjenestene vi tilbyr, har ServiceNet alltid stolt pa det hoye nivaet av forebyggende vedlikehold som er ferdig hver maned. Dette omfattende vedlikeholdsprogrammet reduserer antall reaktive sammenbrudd som oker maskinens oppetid. Ved a sorge for at alle maskinens komponenter rengjores og kalibreres til hoyeste niva, vil det gi sluttbrukeren av maskinen en mer morsom spillopplevelse.

Teknologi & # 038; Brukerstotte.

For a gjore det mulig for oss a tilby det hoyeste nivaet av kundeservice og support, opererer ServiceNet flere systemer for a sikre at dette opprettholdes.

Alle jobber er logget av vare kunder via var gratis telefon 0508 737 842. Pa dette tidspunktet blir de inntatt i var omfattende database og sendt elektronisk til teknikerne i feltet via bade txt-meldingen og en elektronisk kopi av jobbforesporselen som lastes ned pa deres b rbare. Ved ferdigstillelse av jobben fullforer teknikken alle de nodvendige feltene og sender elektronisk dokumentet tilbake til vart call center.

Dette gjor det mulig for oss a gi noyaktige rapporter som beskriver tidssamtaler der det er logget, avhjelper og avsluttet.

I forbindelse med elektronisk distribusjon av jobber opererer vi ogsa GPS-overvaking av alle servicebiler for a sikre at vi kan prioritere sending av teknikere for a sikre at alle jobber loses sa raskt som mulig.